Diakon i samtal med en kvinna i cafémiljö
Foto: Alex Giacomini /IKON

Boka samtal med präst eller diakon

Det finns många situationer i livet där vi kan behöva en utomståendes stöd, erfarenhet och syn på den situation vi befinner oss i. Hos Svenska kyrkan kan du boka samtal med en präst eller diakon genom att ringa 040-27 90 00. Samtalen är kostnadsfria och både präster och diakoner har tystnadsplikt.

Diakonernas samtalslinje 040-27 92 48

När du akut behöver prata med någon är du välkommen att ringa till diakonernas samtalslinje. Telefonlinjen är öppen vardagar kl. 10–12 och kl. 13–15 samt helger kl. 13–15. När det inte är akut eller om du har frågor som rör ekonomiskt stöd ska du vända dig till diakonen i den församling du tillhör. Se vilken församling du tillhör.

Du bestämmer vad samtalet handlar om

Att prata med någon utomstående kan ibland vara lättare och ge andra perspektiv än när vi pratar med vänner eller familj. Prästen eller diakonens uppgift är framförallt att lyssna på dig och det du har att säga. Du bestämmer vad samtalet handlar om. Ibland räcker det med ett samtal, ibland träffas ni upprepade gånger under en längre period. Om du vill kan prästen eller diakonen också hjälpa dig att komma med i en av kyrkans samtalsgrupper där fler delar dina erfarenheter. Du bestämmer! 

Samtal kostar ingenting

Samtal med präst eller diakon är gratis, oavsett hur många samtal ni har.

Både prästen och diakonen har tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt. Det innebär att det som sägs i era samtal stannar där. Varken prästen eller diakonen för några journaler.

Men det finns en skillnad mellan prästens och diakonens tystnadsplikt. En präst får aldrig föra vidare vad som sägs i ett själavårdande samtal. Inte ens om du vill att prästen ska göra det. Man säger att prästen har absolut tystnadsplikt. Diakonen har också tystnadsplikt, men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad att vittna i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott.

Läs om tystnadsplikten i Svenska kyrkan.

Kontakta diakon

Personerna är listade i bokstavsordning efter efternamn. I sökrutan nedan kan du söka på namn och kyrka.

RELATERAD INFORMATION