Stöd vid ansökningar och myndighetskontakter

Svenska kyrkan stödjer varje år fler än 40 000 personer i allt från ansökan om bidrag, ekonomisk rådgivning, skuldsanering, rättshjälp, migrationsärenden, rådgivning för flyktingar och asylsökande till myndighetskontakter.

Stöd vid ansökningar och uppgörelser

Svenska kyrkans diakoner är inte utbildade inom ekonomi och juridik. Men de kan fungera som ett stöd för dig vid

 • fondansökningar (länk till stiftelser och fonder)
 • ansökan om bostadsbidrag
 • uppgörelser med Kronofogden
 • låneuppgörelser med bank
 • pensionsansökningar, svenska och utländska
 • deklaration

Diakonerna kan hjälpa till att fylla i blanketter och kan se vilka bilagor som behöver följa med ansökningar. Allt för att din ansökan ska bli så korrekt som möjligt. 

Diakonerna kan hjälpa dig att läsa, förtydliga och förklara innehållet i brev du får från myndigheter. På så sätt kan missförstånd undvikas.

Stöd i kontakt med olika myndigheter 

Många känner sig ensamma och utsatta vid kontakt med myndigheter. En diakon kan följa med dig som ett stöd när du ska ha möte med

 • sjukhus
 • barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
 • öppen psykiatri
 • socialtjänst
 • polis
 • MKB (Malmö Kommunala Bostäder)
 • hemtjänst
 • skola
 • Migrationsverket

Många diakoner är utbildade sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och liknande. De har stor erfarenhet och kunskap vilket kan vara en stor hjälp för dig i situationer där du upplever att det är svårt att göra sig själv hörd.

Svenska sedlar

Stiftelser och fonder

Svenska kyrkan i Malmö förfogar över en rad olika stiftelser och fonder från vilka du kan söka ekonomiska bidrag.