Bildmontage illustration av enneagram och foto Jesusikon
Foto: Lukas Uher, shutterstock.com

Enneagrammet

Enneagrammet är en psykologisk modell för självkännedom och andlig utveckling. Modellen hjälper oss att förstå vår och andras motivation och drivkraft. S:t Matteus kyrka i Malmö erbjuder både grundkurs och fortsättningskurs i enneagrammet.

Grundkurs i Enneagrammet

Enneagrammet är en modern psykologisk modell med kristen tolkning.
Under 6 fredagar får du en introduktion till enneagrammet och hjälp att hitta din egen livsstrategi bland de nio som beskrivs i modellen.
Träffar: fredagar 17 september, 24 september, 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober, 22 oktober 2021 kl. 13-15
Ingen kostnad.
Ledare: Marie Bernéli.
Anmälan görs till Marie Bernéli.

Kontakt

Marie Bernéli

Marie Bernéli

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, S:t Matteus kyrka

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.