Brevröstningspaket för kyrkovalet 2021.

Brevrösta eller budrösta i kyrkovalet

Om du inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe eller till vallokalen på valdagen kan du budrösta. Det är dock försent att brevrösta. För att budrösta behöver du ett brevröstningspaket som du kan hämta via ett röstmottagningsställe i Malmö.

Brevrösta

Det är nu försent att brevrösta. Brevet måste nämligen vara stiftstyrelsen tillhanda senast fredag 17 september. 

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen  i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

När budet lämnar in din röst i en förtidsröstningslokal måste budet ha med ditt röstkort. Om budet lämnar in din röst i din vallokal är det bra att ha med röstkortet, men det är inget krav (vilket det felaktigt står i brevröstningspaketet).

För att rösta med hjälp av ett bud, behöver du ett brevröstningspaket som du kan hämta via ett röstmottagningsställe i Malmö.

Hitta röstmottagningsställen i Malmö