Anmälan till konfa 2021-2022

Konfirmandtiden är en unik chans att fördjupa sig i frågor som rör livet. Tillsammans med kompisar, nya och gamla, funderar och resonerar vi om allt mellan himmel och jord. Vi upplever vad som står i Bibeln och funderar på frågor som: Vem är Gud? Om Gud finns, hur kan det då finnas så mycket ont  i världen? Vad innebär det att älska någon? Vad händer när vi dör?

Anmäl dig på webben idag för att säkra din plats.

Ta chansen att få andra perspektiv på livet och nya vänner. Välj fritt bland 26 konfirmandgrupper, alla grupperna är kostnadsfria, men har maxantal.

JAG ANMÄLER MIG TILL KONFIRMATION 2021/2022

Mitt förstahandsval av konfirmandgrupp är (välj endast ett alternativ)

Mitt andrahandsval av konfirmandgrupp är (välj endast ett alternativ)

Mitt tredjehandsval av konfirmandgrupp är (välj endast ett alternativ)

Genom att skicka in detta formulär godkänner vårdnadshavare och konfirmand att Svenska kyrkan Malmö registrerar de personuppgifter som ni uppger. Era uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den lagliga grunden till personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse. Uppgifterna kommer endast att användas av Svenska kyrkan Malmö och endast i syfte att administrera konfirmationen. Kontaktuppgifter till konfirmand sparas i tre år efter konfirmationen för att kunna bjuda in till återträff och att bli ung ledare i kyrkan. Andra uppgifter om konfirmanden och konfirmationen sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas i evig tid av historiska skäl. Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få information om de uppgifter vi har om er, att begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen, att göra invändningar eller begära radering av era uppgifter. Detta görs enklast genom att skicka e-post till svenskakyrkan.malmo@svenskakyrkan.se eller ringa 040-27 90 00. Om ni har klagomål på vår behandling av era personuppgifter har ni rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten.