Man leder en annan person ut i havet
Foto: shutterstock.com

Andlig vägledning

Genom andlig vägledning får du någon som hjälper dig att lyssna, urskilja och tolka dina upplevelser av Gud. Du får en medvandrare som stödjer dig på din andliga resa. S:t Matteus kyrka i Malmö erbjuder personlig vägledning i ignatiansk anda.

Personlig vägledning i ignatiansk anda

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare.

Vägledning i ignatiansk anda kommer från den spanske 1500-talsprästen Ignatius av Loyolas andliga övningar med urskiljning och modell för vägledning.

Som vägledare är man en medvandrare, vars främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används som guide. Det är din Gudsrelation som står i fokus. Vägledaren föreslår bibeltexter som du kan använda i din bön och kontemplation. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som du har upplevt.

Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade och har egen handledning.

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.