Hur särskiljer ni er från andra nomineringsgrupper?

Läs om hur de olika nomineringsgrupperna i valet till kyrkofullmäktige i Malmö särskiljer sig.

CLAES BLOCK
Arbetarpartiet Socialdemokraterna Malmö

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

- Våra företrädare representerar ett parti och våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Vi finns i hela Malmö och kyrkans medlemmar har alltid nära till våra företrädare.

MARCUS ROMEDAHL 
Borgerlig allians i Malmö (Ba, Fisk, Kr)

Borgerlig allians i Malmö pastorat

- Vi är en borgerlig samlingslista. Vi anser att kyrkan varken får sluta sig och bli ett museum eller förändras till oigenkännlighet i en iver att passa in. Vi tycker att kyrkan ska utvecklas organiskt och utvecklas utifrån det som redan är bra.

LEIF ARUHN-SOLÉN 
Centerpartiet i Svenska kyrkan

Centerpartiet

- Centerpartiets humanistiska människosyn bottnar i liberalismens tro på alla människors lika värde - en människosyn vi delar med både Jesus och Svenska kyrkan av idag. Ingen ska utestängas från Guds hus - såväl troende och sökande som tvivlare och vilsna ska känna sig välkomna i Svenska kyrkan.

BERTH LÖNDAHL  
Frimodig kyrka

Frimodig kyrka

- Vi är en partipolitiskt obunden grupp oberoende av de sekulära partierna. I fokus är vad kyrkan är i sig själv utifrån sin tro på Gud, inte vad ett riksdagspartis ideologi vill. Vi är tydliga om att Jesus är kyrkans Herre och vill att kyrkan utifrån sin tro ska ha en självklar plats i samhället.

INGRID PETERSSON
POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

- POSK är ett partipolitiskt obundet alternativ för den som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti. Alla våra kandidater rekryteras utifrån den lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen.

NIMA GHOLAM ALI POUR
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

- Vi är den enda nomineringsgruppen som varje år lämnat in egna budgetar som alternativ till Socialdemokraternas budget. Vi är också den enda nomineringsgruppen som lägger fram egna förslag i form av motioner i kyrkofullmäktige.

PER HÅKANSSON
Visk i Malmö - Vänstern i Svenska kyrkan

VISK - Vänstern i Svenska kyrkan

- ViSK ser hela människan, hela skapelsen och vi ser gudstjänsten som en fantastisk plats att dela liv och tro. Vi vill se kyrkan som en viktig kulturell mötesplats med ett rikt och omfattande musik- och körliv. ViSK är det enda egentliga vänsteralternativet, dessutom partipolitiskt obundet.