Konfirmation

2019/2020

Välkommen som konfirmand i Svenska kyrkan Mallorca

Under konfirmandtiden får du tillfälle att lära känna dig själv och andra bättre. Men du får också möjlighet att fundera över grundläggande mänskliga frågor som t.ex. vad som är ont och gott, kärlek, vänskap och meningen med livet. Vem är Jesus? Vad står Gud för? Finns Gud? Vad betyder det i så fall idag?

VEM FÅR KONFIRMERA SIG?

Alla som vill. Konfirmation betyder bekräftelse, och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud och att just du är värdefull och viktig precis som du är. Du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA KONFIRMAND?

Du får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med våra liv här idag. När vi ses på konfirmandträffar eller läger pratar vi om det som känns viktigt. Det kan handla om vad som helst. Vi provar nya saker tillsammans, nya tankar och letar tillsammans svar på alla frågor som dyker upp under vägen. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.

För mer information hör av er till prästen Karolina.

 

Karolina Hellman

Karolina Hellman

Svenska kyrkan Mallorca

Präst