Eftermiddag för barn och familj

Torsdagar kl. 13-19

På torsdagar är det öppet för barn i alla åldrar och deras familjer kl. 13-19.

  • Fika Kyrkans café är öppet kl. 13-18
  • Babysång kl. 13.30 Sång med de allra minsta
  • Sångstund kl. 17.00 Vi sjunger kända sånger och lär oss nya.
  • Sagostund kl. 17.30 Högläsning på svenska
  • Torsdagsklubben kl. 18 För barn från 6 år
  • Fri lek Det finns gott om leksaker, spel och böcker.
Karolina Hellman

Karolina Hellman

Svenska kyrkan Mallorca

Präst

Carin  Saracco

Carin Saracco

Svenska kyrkan Mallorca

Präst - kyrkoherde