Foto: Västerbottens museum

Kyrkor och kyrkogårdar

I Svenska kyrkan Malå finns det två kyrkor, ett församlingshem och tre kyrkogårdar.

Malå kyrka

Vår vackra träkyrka invigdes officiellt den 5 september 1852, men allt började en sommardag i slutet av 1830-talet

Adak kyrka

Adak kyrka invigdes Kristi himmelfärdsdag den 23 maj 1963 av biskopen Ivar Hylander. I och med tillkomsten av denna kyrka fick Adak sin länge efterlängtade kyrka.

Malå församlingshem

Sittplatser för 136 personer. Hyra 350-550kr/tillfälle, kostnadsfritt i samband med dop och minnesstund av kyrkotillhöriga

Kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är vackra platser att besöka. Välkomna alla församlingsbor och alla andra att besöka våra kyrkogårdar.