Kaffekoppar
Foto: Alex & Martin / Ikon

Internationella Gruppen

I Malå församling deltar vi i Svenska kyrkans internationella arbete, som Du kanske också tänker på som Lutherhjälpen. Välkommen att läsa mer om hur vi i Malå också är delaktiga!