Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dopet

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Dopet är ett av kyrkans sakrament där vi välkomnar den som döps in i kyrkans stora familj. Oftast är det barn som döps i Svenska kyrkan men man kan döpas oavsett ålder. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Dopsamtal och egna önskemål

I Malå församling möter vi dig som förälder i ett samtal om Dopgudstjänstens innehåll och utformning där vi ger stort utrymme för egna önskemål om psalmval, musik och extra inslag. Dopet sker oftast i kyrkan men kan också ske på annan plats t ex hemma eller i sommarstugan. En av oss präster kontaktar dig i god tid innan dopet.

Samiska dop
Vid samiska dop ges en speciell gåva till barnet som församlingen köper in där behållningen går till främjande av det samiska språket.

Lokal för dopkaffe

I samband med dopgudstjänsten finns det även möjlighet för er att använda något av våra församlingshem för dopkaffe. Detta är kostnadsfritt. Lokalen bokas på Församlingsexpeditionen.

...om dopet här>

Läs mer...

Hos oss kan du kostnadsfritt låna en dopdräkt. Vi har flera i olika storlekar för utlåning. För mer information kontakta oss på Församlingsexpeditionen

Låna dopdräkt