Foto: Magnus Aronson /IKON

Diakoni - socialt arbete

Diakoni kan enkelt uttryckas som kyrkans sociala arbete men rymmer så mycket mer...

Diakoni är ”praktisk teologi” – kyrkans liv och verksamhet, en kärlekshandling i syfte att stödja den svage, upprätta och ge hjälp till självhjälp. Att vara kärleksfull medvandrare en bit på livets väg. Sprida glädje och hopp. Diakonins förebild är Jesus Kristus som såg den utstötte, upprättade den förtryckte och påtalade människans unika värde.

Församlingens diakoni är hela församlingens uppdrag där diakonen har en särskild roll att samordna, leda och inspirera i det diakonala arbetet.

Kyrkans diakoni och diakonens roll har förändrats över tid från ett uppdrag med fokus på främst äldre och sjuka till att i dagens kyrka vara ett uppdrag som omfattar alla åldrar. Uppdraget är att vara brobyggare mellan kyrka och samhälle, men också mellan människor där Guds kärlek och evangelium förmedlas.

Diakoni är därför inte något som bara erbjuds personer som är medlem i Svenska kyrkan, utan omfattar alla människor i vårt samhälle som vill ha stöd.

Diakoni är därför inte något som bara erbjuds de personer som är medlem i Svenska kyrkan utan omfattar alla människor i vårt samhälle som vill ha stöd av kyrkan.

Alla har vi någon gång upplevt att livet är tungt och känt behov av att få tala med någon som lyssnar. Att bli sedd och lyssnad till kan vara helande och en möjlighet att hitta nya vägar i livet. Det kan handla om sorg och förlust av en kär anhörig, att vardagen känns tung kring skola, hem eller arbete. Ja, samtalet kan handla om allt mellan jord och himmel som fyller tanken och hjärtat just nu.

Att samtala med en diakon är gratis och diakonen har tystnadsplikt.

Diakoni rymmer också omsorgen och kärleken till Guds skapelse, vår fantastiska natur, vatten, luft, brukbar jord, levande skog.