Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och ungdom

Välkommen till Malå församlings barn- och ungdomsverksamhet, en stor och viktig del i vår verksamhet.

Följ oss på facebook "Barnverksamheten i Malå församling"

...låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.” Den texten läses vid dopet. Det öppnar för gemenskapen med Jesus, han får vara medvandrare i livet. Jesus som sa: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Jesus sa...