Foto: Anders Berholt

Ledig tjänst - Komminister 100%

Nyhet Publicerad Ändrad

Med placering i Lysekils norra församling.

Lysekils pastorat söker präst

Lysekils pastorat kommer att bestå av två församlingar fr.o.m. 2023. Det innebär att det kommer att finnas två arbetslag i pastoratet. Nu söker vi präst till Lysekils norra församling där visionsarbetet har kommit en bra bit på vägen.

Vi ser hur Lyse kommer att vara en plats för bön, retreat och själavård. I samarbete med Arken finns långtgående planer för grön rehab och att utveckla ett själavårdscenter. Platsen har också blivit utgångspunkt för pilgrimsvandring och pilgrimsmässor.

I Brastad som är centralplatsen i församlingen bygger vi nu nytt församlingshem och arbetslaget kommer att utgå därifrån. I det nya församlingshemmet behöver nya mötesplatser växa fram, barn och familjearbete utvecklas och församlingens undervisning ha sitt centrum.

Bro är platsen där vi arbetar med huvudgudstjänsten i församlingen. En god kyrksamhet och gedigen tradition ger många utvecklingsmöjligheter för framtiden.

Vi söker dig som vill stå stadigt i kyrkans klassiska tro och församlingen vill arbeta med Jesus i centrum. Att nå nya människor med evangeliet är en viktig utmaning och samtidigt ser vi gärna att du har gåvor och en längtan att arbeta med själavård, andlig vägledning och retreat.

Arbetsledare är församlingsherde Johannes Westberg och med utgångspunkt i Lysekils norra församling står du som alla anställda till pastoratets förfogande och kunna tjänstgöra i hela pastoratet.

Vi förutsätter att du har tillgång till bil och är behörig att söka prästtjänst i svenska kyrkan.  

Välkommen med din ansökan.

Ansökning

Ansökningar skall vara oss till handa senast 31 juli. Tjänsten tillsätts efter överskommelse.

Lysekils pastorat 
Övre kyrkogatan 3 
453 30 Lysekil 

Email: lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se