Lyse kyrka - Taizémässa
Foto: Anders Berholt

Gudstjänster i Lyse

Enkelt, avskalat och fyllt med kraft!

Fira mässa & Gudstjänst i Lyse

En gång i månaden är mässan sammanlyst till Bro kyrka.

Vi har Taizémässa/gudstjänst regelbundet.

Pilgrimsmässan

föregås av en vandring innan gudstjänsten för den som vill. Predikan är oftast lite kortare än brukligt. Se kalendern för aktuella datum.

Taizé-mässan

Taizémässan har inslag av tystnad, ljuständning lugn & vacker repetitiv musik. Gemensam nämnare för temagudstjänsterna är att ovana kyrkobesökare ofta känner sig hemma direkt. Se kalendern för aktuella datum.

Gudstjänster

Vid våra standardgudstjänster medverkar ibland lovsångsmusiker och solister. Vår normala gudstjänsttid är söndag kl 17:00. Senast klockan 16:30 är kyrkan öppen för dig som vill ha en stund i stillhet och bön innan gudstjänsten. Efteråt är alla inbjudna till en kopp kaffe och fika i församlingshemmet. Under sommaren hålls gudstjänsten kl. 18.00.

Familjegudstjänster

Några gånger per termin har vi familjegudstjänster. Dessa riktar sig till alla åldrar men med lite mer fokus på barnen. På dessa söndagar medverkar barnen från ”Växthuset”, som är en skapande barnkör, med sång, drama och dans eller så kanske det bjuds på en hel musikal.

Musikgudstjänster

Vi har också musikgudstjänster där Lysekören formar gudstjänsten. 

Friluftsgudstjänster

Under sommarhalvåret håller vi gudstjänster och sommarmusikprogram i vår vackra kyrkoruin.

Detta och mycket mer finner du i Lyse.

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Swish 123 441 28 96

Lysekils norra församling - på Youtube

Här kan du se gudstjänster, musikaler m.m. Hur många gånger du vill!

Lyse kyrkoruin