Step by step

Samtalsgruppen är en mötesplats för det goda samtalet och brobyggare mellan "det goda livet" och "när livet gör ont".

Samtalsgruppen Step by step träffas i regel helgfri måndag kl 10.00-12.00 i Blå rummet, S:t Mikaelsgården.

Information kan fås av Pastorsexpeditionen, 276 60 och diakon Dick Nyberg, 0950- 276 62