Retreater

"Kom med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite" Mark 6:13

Retreatens utångspunkt kan vi ta från dessa Jesu ord - vila, möta Gud, möta sig själv.
Mässan - en enkel nattvardsgudstjänst
Tideböner - tillsammans läser vi och ber med Psaltarens ord
Vägledning - en ledare delar tankar/undervisar kring ett tema/ett bibelord
Bibelmeditation - egen tid med en bibeltext


I retreaten får människan alla känslor och uttryck plats.
Retreaten är ett uttryck för Guds omsorg om människan - det är en högtid, vi vandrar på helig mark.


Närmare upplysningar ges av Pastorsexpeditionen, 276 60 eller Birgitta Nordin, 0950-276 32