Maskrosen

Stödgrupp för barn 8-13 år vars föräldrar eller annan vuxen gör illa varandra, mår psykiskt dåligt, har separerat/vårdnadstvist eller dricker för mycket alkohol, tar tabletter eller andra droger.

Vi erbjuder ditt barn att vara med i en stödgrupp där han/hon träffar jämnåriga med liknande erfarenheter. Där barnen får hjälp att bryta sin ensamhet eftersom de oftast upplever att de är ensamma i sin situation. Barnen får stöd i att göra sin livssituation mer begriplig och hanterbar.

Med gruppen vill vi att barnet ska:
  • upptäcka att han/hon inte är ensam
  • förstå att det inte är barnets fel att det är som det är
  • få sina känslor bekräftade
  • få en stärkt självkänsla
  • få kunskap om familjeproblemet
  • bli stark nog att kunna bedöma om man ska säga ja eller nej i olika situationer
  • lära sig söka stöd och hjälp

Stödgruppen

Varje grupp består av max 6 barn

Verksamheten är kostnadsfri

Vi träffas 2 timmar en eftermiddag i veckan i 12 veckor på S:t Mikaelsgården

Vi fikar, leker och har roligt tillsammans

Barnen delar sina erfarenheter

Allt barnen berättar stannar i förtroende i gruppen

För mer information:

Agneta Andersson 0950-276 61 eller e-post Agneta Andersson