Kristna medarbetarrådet

En gång per månad samlas Kristna medarbetarrådet - KMR. Bön, samtal och utbyte av information är viktigt för att på bästa sätt samverka och samarbeta med varandra. KMR består av präster, pastorer, musiker och ungdomsledare och andra engagerade i församlingarna/samfunden.

Vid dessa samlingar diskuteras gemensamma satsningar som exempelvis de ekumeniska bibelvandringarna, predikstolsbyten då präster och pastorer byter predikoplats med varandra samt ekumeniska helger och gudstjänster.