Internationellt arbete

Mission är kyrkans stora uppgift att delta i Guds mission – sändning i världen, ett uppdrag som gäller allt och alla, hela mänskligheten och hela skapelsen, eftersom Gud inte känner några gränser.

Församlingens missionsuppdrag utgår från en helhetssyn på människan där det är viktigt att både förkunna evangelium, att inbjuda människor till kristen gemenskap och att arbeta för fred, rättvisa, mat, husrum, sjukvård samt övriga mänskliga rättigheter, såväl i vår närmiljö som på det internationella planet.

På det internationella planet deltar vi i Lycksele genom Svenska kyrkans egna internationella organisationer: Hela världen, Utlandskyrkan och EFS Mission. Att möta missionärer och andra hemvändande medarbetare från det internationella arbetet är en viktig del i att öka förståelsen för och engagemanget i det internationella ansvarstagandet.