Högstadieskolan

Skolkyrkan är närvarande på Finnbacksskolan och har aktiviteter och medverkar på lektioner. Vi träffar både elever och personal för enskilda samtal.

Vår kontaktperson på Finnbacksskolan är Mattias Arousell.

Där finns också Oskar Skarin från Equmeniakyrkan.

Barn & ungdomspastor

073-938 21 26