Ekumenik

Att mötas till samtal, bön och gemenskap ökar förståelsen för våra olika traditioner.

Ekumenik handlar om att se, att fastän det finns många olika kristna samfund, så delar vi samma kristna tro på den Treenige Gud; sådan Han visar sig som Fadern - skaparen, Sonen - den levande och uppståndne Herren Jesus Kristus och den Helige Ande - livgivaren. Att samlas till samtal och gudstjänst är viktiga delar i den ekumeniska gemenskapen.

I Lycksele är den ekumeniska gemenskapen god. Förutom gemensamma ekumeniska gudstjänster samarbetar vi kring olika arrangemang under året.

På undersidorna kan du läsa mer om det ekumeniska arbetet.