Dagledigträffar

Husträffar

Svenska kyrkans verksamhet på äldreboenden. Andakt, samtal, sång och musik.

Vi träffas på:

Ventilen

Smedsberget

Skogsgläntan

Nybruksgatan 8

Maskrosen

Brännbergsvägen 14

Öregården

Skytten

Parkgatan 17

Nybruksgatan 6

Hjärtat

Blåklockan

Se Annonsbladet eller ring Pastors exp för närmare upplysning 0950-27660

Symöte

En träffpunkt för alla daglediga med andakt, samtal och fika.

S:t Mikaelsgården - Varannan onsdag kl 13.00.

Fullt hus

i Viktoriagården, Björksele

Tisdagar kl 10-13 - Drop-in för daglediga i alla åldrar

Fika eller lunch till självkostnadspris

Sångstund/stilla stund kl 11