Corona och Lycksele församling

Här samlar vi allt som har med Coronavirusets inverkan på vårt församlingsliv att göra.

allmän information

Lycksele församling anpassar verksamheten efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Aktuella verksamheter och förändringar annonseras på hemsidan och församlingens facebook-sida. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta församlingsexpeditionen eller någon av församlingens anställda.

 

Behöver du prata med någon?

Församlingens präster och diakoner finns tillgängliga för samtal och själavård efter överenskommelse. Möjlighet finns också till nattvardsfirande i hemmet för den som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan. Kontakta församlingsexpeditionen på telefon 0950-276 60 eller mail lycksele.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Lycksele Kyrka är öppen

Kyrkan är alltid öppen för besök kl. 09-15 varje vardag.

 

Fira gudstjänst

I en tid av oro och ovisshet vill vi som kyrka finnas och stödja på det sätt vi kan. Vi vill ge hopp och framtidstro in i den situation vi befinner oss i. Vi fortsätter att fira gudstjänst och be, men anpassar efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Du är varmt välkommen att fira gudstjänster i församlingens kyrkor om du Gudstjänsten i Lycksele kyrka sänds också digitalt via Facebook.

(https://www.facebook.com/svenskakyrkanlycksele) Du behöver inte ha ett Facebook-konto.

 

vad kan du göra själv?

sagt från svenska kyrkan nationellt