Foto: Martin Lindeborg

Visitation i Villands och Gärds kontrakt 2019

Här samlar vi material som handlar om biskop Johans visitation i Villands och Gärds kontrakt 23-28 april 2019

Biskop Johan visiterar församlingarna i Bromölla och Kristianstads kommuner

I april visiterar biskop Johan Tyrberg Villands och Gärds kontrakt, dvs. församlingarna i Bromölla och Kristianstads kommuner. Under en vecka träffar biskopen församlingsbor, förtroendevalda och medarbetare för att fira gudstjänster och föra samtal om vad det är att vara kyrka idag.

Biskop Johans anförande i Kristianstad

Avskrift från inspelning av biskop Johans anförande vid medarbetardagen i Kristianstad den 23 april 2019 vid visitationen i Villands och Gärds kontrakt.

Biskop Johans visitationspredikan i Ivetofta kyrka

Ett sammandrag av biskop Johans visitationspredikan efter biskopsvisitation i Villands och Gärds kontrakt 23-28 april 2019

Ideellt arbete i Svenska kyrkan

Föreläsning av docent Johan von Essen vid medarbetardagen i Kristianstad i samband med visitationen av Villands och Gärds kontrakt.

Studiebesök på Balsgård

Biskopsvisitationen innehöll ett studiebesök på Balsgård i Fjälkestad utanför Kristianstad. Balsgård består av Balsgård SLU (Statens Lantbruksuniversitet), Elitplantstationen och Balsgård Foodtech.

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.