Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitation i Torna kontrakt

Här samlar vi material som handlar om biskop Johans visitation i Torna kontrakt 21-25 mars 2017


I mars visiterade biskop Johan Tyrberg Torna kontrakt, det vill säga pastorat och församlingar i Lunds kommun, på temat Skuggor och ljus. Under fem dagar träffade biskopen församlingsbor, medarbetare, ideella och förtroendevalda och samtalade om gemensamma möjligheter och utmaningar i att vara kyrka.

Stiftsstad, universitetsstad, innovativ industristad; ljuset från Lund har många källor. Bibelordet ”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas” (Matt 5:14) är faktiskt Lunds grundidé.  

– Solens ljus är ett gott exempel på det positiva ljuset. Det påverkar vårt humör och gör oss pigga och glada. Så vill jag att kyrkan också ska sprida hopp om en ljus framtid att se fram emot med glädje. Ett av Lunds domkyrkas skyddshelgon, sankt Laurentius, är bland annat kockarnas och komikernas helgon – en bra påminnelse om att inte bara se nyttan med allt – utan även glädjen, säger biskop Johan.

Men ljuset skapar också skuggor. Omgivande samhällen och byar kanske hamnar i skuggan av den dominerande centralorten, kyrkor och församlingar i skuggan av den anrika domkyrkan? Men skenet kan lätt bedra. De mindre orterna har sin egen lyskraft. 

– Varje kyrka som syns på den skånska slätten fungerar som ljus. Man ser dem ofta på långt avstånd där de står och påminner om Guds närvaro ibland oss.

Biskop Johan ser visitationen som ett utmärkt tillfälle att lära känna församlingarna, hur de fungerar, och vad församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda brottas med och gläds åt. Visitationen är också ett tillfälle att även nå utanför kyrkans vanliga rum. 

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000. Bestämmelserna har sin bakgrund i såväl 1571 års Kyrkoordning som 1686 års Kyrkolag, som gällde fram till millennieskiftet, när stat och kyrka skildes åt.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.