Foto: Martin Lindeborg

Visitation i Skytts kontrakt 2019

Här samlar vi material som handlar om biskop Johans visitation i Skytts kontrakt 15-20 oktober 2019

Biskopsvisitation i sydvästra Skåne

Den 15-20 oktober visiterade biskop Johan Tyrberg Skytts kontrakt. Biskopen besökte bland annat alla åtta församlingarna, Trelleborgs Hamn AB och Vellinge kommun, samtalade med medarbetare och förtroendevalda och inte minst – firade gudstjänster.

Biskopens anförande 15/10 2019

Biskop Johans inledande anförande för medarbetare och förtroendevalda i Trelleborgs församlingshem den 15 oktober 2019 i samband med visitationen i Skytts kontrakt.

Visitationspredikan 20 oktober 2019

Biskop Johans visitationspredikan den artonde söndagen efter trefaldighet i Vellinge kyrka

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.