Foto: Illustration: Erik Nylund

Visitation i Frosta kontrakt 2016

Här samlar vi all information kring biskop Johans visitation i Frosta kontrakt, den 8-12 november 2016.

Visitationens tema - Fruktbar jord

Med start den 8 november visiterar biskop Johan Tyrberg Frosta kontrakt, det vill säga församlingarna i Eslövs, Hörby och Höörs kommuner. Under fem dagar träffar biskopen församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda på temat Fruktbar jord.

Samlade i Fogdaröd

En plats där människan sätts i centrum

På visitationens andra dag besökte biskop Johan Tyrberg med stab och medarbetare Fogdaröd Omsorg, Vård och Utbildning utanför Höör.

Med biskop Johan Tyrberg ses Helena Olofsson, som mottog Hörby kommuns miljöpris 2013, kommunfullmäktiges ordförande Tommy Hall, kommunchef Johan Eriksson och näringslivschef Karin Kroon Gunnarsson. I fonden Johan Falkmans berömda muralmålning.

Fruktbara möten när biskopen mötte Hörby kommun

På den näst sista visitationsdagen i Mellanskåne den 11 november gick turen till Hörby. Efter morgonbön i Hörby kyrka följde en förmiddag i kommunhuset där bland andra kommunchef Johan Eriksson berättade om möjligheter och utmaningar.

Program för dagarna

Här kan du läsa programmet för biskop Johans visitation i Frosta kontrakt.

Visitationen ser jag som ett utmärkt tillfälle att också nå utanför kyrkans vanliga rum.

Biskop Johan Tyrberg
Intervju med biskop Johan

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.