Foto: Charlotta Bäckström

Verksamheter

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Församlingarna i Lunds stift ska se stiftet som en resurs.

Lunds stifts grundläggande uppgift är att stödja och stimulera anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare i stiftets församlingar. Det sker bland annat genom fortbildning och rådgivning.

Stiftet ska arbeta för att Svenska kyrkan i Lunds stift ska vara:

- en kyrka som manifesterar Guds rike på jorden, både lokalt och globalt
- en öppen och kommunicerande kyrka som är närvarande i samhället
- en kyrka som tar människors längtan på allvar och ger hopp
- en kyrka som är gränsöverskridande och framåtsträvande
- en kyrka med tydlig evangelisk-luthersk profil.

Livets skeenden

Dop, konfirmation, bröllop och begravning. Svenska kyrkan spelar en viktig roll genom hela livet.

Diakoni och socialt arbete

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift.

Närbild på ett altarkors med två händer som talar teckenspråk.

Teckenspråk och hörselfrågor

Teckenspråkiga döva inom Lunds stift har möjlighet att följa gudstjänst på teckenspråk, som är deras första språk. Dessutom består stiftets verksamhet av besök på dövföreningar, hembesök till ensamma döva samt aktiviteter av olika slag.

Internationellt

Lunds stift arbetar med internationella frågor inom ramen för Act Svenska kyrkan, genom vänrelationer och samarbetspartners runt om i världen samt genom olika internationella program för unga vuxna som vill lära sig mer om internationellt arbete inom kyrkan.

Migration och integration

Församlingarna arbetar dagligen praktiskt med flyktingar och asylsökande. Lunds stift samverkar även med andra samhällsaktörer på regional nivå för social och kulturell öppenhet genom Open Skåne.

Ungdom

Svenska kyrkan vill erbjuda olika former av möten och aktiviteter för dig som är ung. Men det finns också plats för stillhet eller samtal med någon som har tid att lyssna.

Pilgrimsvandring

En pilgrimsvandring går alltid till en helig plats, ofta till en kyrka. Samtidigt är den yttre vandringen bara ett redskap för den viktigaste vandringen. Den som leder inåt i oss själva, in mot den heligaste av alla platser - mötesplatsen med Gud.

Musik

I Lunds stift finns det cirka 316 anställda kyrkomusiker. De träffar varje vecka en stor mängd människor i gudstjänster, vid konserter och vid körrepetitioner.

Kultur

Med bild, teater, dans och film uttrycker vi oss och tolkar våra liv.

Vuxen väg till tro - katekumenat

Längtar du efter en tro? Söker du ett sammanhang där dina frågor och erfarenheter är utgångspunkten, inte de färdiga svaren? Här kan du hitta församlingar som har katekumenatsgrupper.

Föreningar knutna till Lunds stift

Läs mer om de grupper och föreningar som har direkt anknytning till stiftet.

Ett gäng ungdomar står samlade utomhus.

Jämställdhetsarbete

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Det gäller också i kyrkan.

Kollekt

De pengar vi ger till kollekten ska hjälpa människor tillbaka till ett liv med glädje och mening.