Foto: Charlotta Bäckström

Verksamheter

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Församlingarna i Lunds stift ska se stiftet som en resurs.

Lunds stifts grundläggande uppgift är att stödja och stimulera anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare i stiftets församlingar. Det sker bland annat genom fortbildning och rådgivning.

Stiftet ska arbeta för att Svenska kyrkan i Lunds stift ska vara:

- en kyrka som manifesterar Guds rike på jorden, både lokalt och globalt
- en öppen och kommunicerande kyrka som är närvarande i samhället
- en kyrka som tar människors längtan på allvar och ger hopp
- en kyrka som är gränsöverskridande och framåtsträvande
- en kyrka med tydlig evangelisk-luthersk profil.