Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vems reformation?

Gratis interaktivt webbaserat läromedel om reformationen för årskurs 4-6


Läromedlet Vems reformation? tar sin utgångspunkt i Läroplan för grundskolan 2011. Vems reformation? är utformat som ett datorspel och är tänkt att användas som en del av lärandet om reformationen. För inspiration kan du som pedagog använda dig av diskussionsfrågorna i slutet av häftet. Läromedlet låter eleverna bekanta sig med reformationen på olika sätt. Materialet kan med fördel kompletteras med stadsvandring och studiebesök i kyrkan. Kontakta gärna den lokala församlingen för att diskutera hur ni kan samverka.

Merparten av dagens läromedel hämtar av naturliga skäl sitt innehåll kring reformationen från den svenska historien. Sydsverige var vid tiden för reformationen en del av Danmark och här såg reformationen annorlunda ut då reformationen skedde på initiativ från folket snarare än makthavarna, vilket var fallet i Sverige.

Läromedlet och spelet Vems reformation? tar sin utgångspunkt i reformationen i Malmö och kretsar kring stadens reformator Claus Mortensen. Många av husen och miljöerna i spelet finns kvar och går att besöka än idag. Spelets breda innehåll möjliggör arbete i projektform då det spänner över flera ämnesområden. Speltiden uppskattas till ca 20 minuter och ryms därför inom ramen för en vanlig lektion.

Spelet kan spelas fristående eller användas som en del av ett större temaarbete. Det går att spela i större grupp på storbildsskärm, i mindre grupper och enskilt.
Den som spelar spelet bör vara bekant med följande: Vem Martin Luther var, vad ordet reformation och katekes betyder och innebär, medeltidens samhällsstånd samt hur landgränserna såg ut mellan Sverige och Danmark vid den här tiden (år 1527).

Vems reformation? är framtaget i samarbete med Sinikka Neuhaus, lektor och sakkunnig på Lunds Universitet, mellanstadielärare i Malmöområdet och testgrupper inom målgruppen, på initiativ av Svenska kyrkan Malmö och Svenska kyrkan Värby församling. Läromedlet är byggt av företaget Savvy Solutions Skövde.

Spelet hittar du på www.vemsreformation.se

Här hittar du lärarhandledning i pdf-format>

Nyttiga länkar

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/historia-utveckling/religiosa-landskap/Pages/Reformationen.aspx

www.stpetrikyrka.se

http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Malmos-stadsmiljo/Arkitekturguide-till-Malmo/1500---talet.html

http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Arkiv--historia/Kulturarv-Malmo/P-S/Reformationen.html