Vad är då en människa?

– om AI som möjlighet och gräns. Artificiell intelligens och maskininlärning är expansiva områden i vår tid. Nya möjligheter blir synliga och frågor om begränsning och ansvar väcks.

Stiftelsen Baculus deperditus bjuder in till en öppen föreläsningskväll i Lunds domkyrka tisdag 21 maj 2019, kl. 18.30. Fri entré!

Artificiell intelligens och maskininlärning är expansiva områden i vår tid. Nya möjligheter blir synliga och frågor om begränsning och ansvar väcks. Detta område är i fokus vid årets högtidssammankomst i stiftelsen Baculus deperditus. Med hjälp av perspektiv från medicin och kognitionsvetenskap fördjupar vi oss i AI inom vården och reflekterar över vad robotar lär sig av människor och vad roboten lär oss om människan.

Elin Trägårdh: AI inom medicin – möjligheter och farhågor 

Elin Trägårdh är läkare vid klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon är också docent vid Wallenberg center för molekylär medicin vid Lunds universitet. Elin bedriver forskning relaterat till artificiell intelligens inom nuklearmedicin, där syftet är dels att förbättra bildkvalitet med hjälp av artificiell intelligens, dels använda maskininlärning för att beräkna automatiska mått ur medicinska bilder, som går att korrelera till exempel till överlevnad eller effekt av behandling.

Christian Balkenius: Robotar som spegling av människan

Christian Balkenius är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om att förstå den mänskliga hjärnan och mekanismerna bakom olika kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne och inlärning. Genom att reproducera mänskliga förmågor i artificiella system som datorer och robotar testas teorier om människans kognition. Målet är att bättre förstå människan och även att i framtiden kunna utveckla en mänskligt baserad artificiell intelligens. Ett speciellt fokus är barns tidiga utveckling och hur denna kan imiteras i robotar.

Kvällen ramas in musikaliskt av orgel och sång med biträdande domkyrkoorganist Susannah Carlsson och domkyrkoorganist Robert Bennesh:
”Ave Maris Stella” Gregorian chant
”Andante für eine Orgelwalze” KV 616 WA Mozart
”Interstellar” Hans Zimmer
”Mad Rush” (for two organs)  Philip Glass

Foto: Kennet Ruona