Foto: Kristina Strand Larsson

Uthållig fastighetsförvaltning

Byggnader är en viktig resurs för den kyrkliga verksamheten.

Byggnader är en viktig resurs för den kyrkliga verksamheten. Samtidigt utgör de en stor del av Svenska kyrkans ekonomiska och miljömässiga belastning. För att vi ska kunna bedriva den kyrkliga verksamheten på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt sätt måste fastighetsförvaltningen bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.

Vi stödjer församlingar i arbetet mot en hållbar förvaltning där resurshushållning och effektivitet är viktiga faktorer. Fastigheternas omfattning i ekonomiska termer är cirka 15–35 procent av en församlings verksamhet.

I Lunds stift finns det två stiftsingenjörer som har till uppgift att hjälpa församlingarna och pastorat med olika frågor. De kan hjälpa till när det behövs extra kompetens eller rådgivning gällande byggtekniska frågor, klimat och uppvärmning, energianvändning, hjälp med förfrågningsunderlag och granskning av anbud.   

Du hittar ytterligare information på vårt intranät.

Andreas  Månsson

Andreas Månsson

Lunds stift

Stiftsingenjör