Meny

Nätverk för andlig fördjupning

Nätverkets fokus är bön, reträtt och andlig vägledning. Nätverket är till för anställda och frivilliga medarbetare i Lunds stifts församlingar.

Syftet med nätverket är att
- främja den personliga gudsrelationen
- ge redskap åt enskilda och församlingar till ett fördjupat böneliv
- få en fördjupad förståelse av vad andlig vägledning är
- skapa en resursbank för Lunds stifts församlingar, där anställda och frivilliga medarbetare kan dela med sig av erfarenheter och vara resurspersoner

För anmälan och mer information kontakta Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning och kaplan för Killans bönegård, anna.alebo@svenskakyrkan.se, telefon 046-155526.

Nätverksträffar

16 november 2019

Tema: Hildegard av Bingen med Lisbeth Jönsson, utbildad Hildegardpedagog, pilgrimsledare och ledare av podcasten ”Tisdagar med tidebön”. Plats: Liberiet intill Domkyrkan i Lund. Tid: 10.30-15.

8 februari 2020

Tema: Ignatiansk andlighet med Lars Törnqvist, präst i S:t Matteus i Malmö, andlig vägledare och utbildare i andlig vägledning och Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning. Plats: Liberiet intill Domkyrkan i Lund. Tid: 10.30-15.

18 april 2020

Tema: Tidebön med medlemmar i Killan. Plats: Killans bönegård på Österlen. Tid: 9.30-16. Begränsat antal platser. Möjlighet finns att komma på fredagen och dela Bönegårdens rytm under ett dygn.

Hösten 2020 kommer en heldag om benediktinsk andlighet erbjudas på Mariavalls kloster. Mer information kommer. 

Kontakt Killans bönegård

Killans bönegård

Webbplats www.killan.nu 
Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
0414-230 55, e-post
Killans bankgiro: 5609-0129
Swish: 123 514 71 03