Foto: Maria Lundström

Nätverk för andlig fördjupning

Nätverkets fokus är bön, reträtt och andlig vägledning. Nätverket är till för anställda och frivilliga medarbetare i Lunds stifts församlingar.

Syftet med nätverket är att
- främja den personliga gudsrelationen
- ge redskap åt enskilda och församlingar till ett fördjupat böneliv
- få en fördjupad förståelse av vad andlig vägledning är
- skapa en resursbank för Lunds stifts församlingar, där anställda och frivilliga medarbetare kan dela med sig av erfarenheter och vara resurspersoner

För anmälan och mer information kontakta Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning och kaplan för Killans bönegård, anna.alebo@svenskakyrkan.se, telefon 046-155526.

 

 

Kontakt Killans bönegård

Killans bönegård

Webbplats www.killan.nu 
Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
0414-230 55, e-post
Killans bankgiro: 5609-0129
Swish: 123 514 71 03