Foto: Karolina Johansson

Någon att prata med

Ibland behöver vi tala med någon som lyssnar och som har tystnadsplikt. Vill du prata med en präst eller diakon kan du vända dig till din församling. Du är också välkommen att ringa jourhavande präst, telefon 112.

Kontakta jourhavande präst

Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam?
RING Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 17-06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst.
SKRIV DIGITALT BREV Du kan skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen.
CHATTA Genom vår chatt når du Jourhavande präst alla dagar 20-24. 

Vi kan alla hamna i lägen då livet känns tufft och man är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på hur man har det, och vad man tänker och känner.

Om du vill samtala med någon på din hemort kan du ta kontakt med din församling. Alla församlingar erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att tala med. Till din församling kan du också vända dig med frågor om kristen tro, aktuell verksamhet, eller annat som rör Svenska kyrkan.

Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i alla åldrar anställda i Svenska kyrkan. Jourhavande präst har absolut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs mellan er i samtal, chatt eller digitalt brev inte får föras vidare.

Alla församlingar erbjuder samtalsstöd.

Jourhavande präst är öppen för alla klockan 21.00 - 06.00 varje natt.

Svenska kyrkan finns närvarande också på sjukhus genom Sjukhuskyrkan, i det militära, i kriminalvården, samt på högskolor och universitet. Här erbjuds samtal, stöd i krissituationer och gudstjänst. Ofta arbetar kyrkans präster och diakoner tillsammans med representanter för andra kristna kyrkor och samfund. Kontakter förmedlas med företrädare för annan tro.
För den som är anställd eller förtroendevald i Svenska kyrkan finns Lunds stifts själavårdscentrum som stöd.

Samtal eller själavård

Att bli lyssnad till och att få ge uttryck för sina tankar kan vara till stor hjälp. Inom kyrkan använder vi ofta ordet själavård. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det ska hjälpa människor i deras andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning. Samtalet sker ofta i ett speciellt rum med kristna symboler och under absolut tystnadsplikt.