Foto: Sofi Sundmar

Studiebesök på Balsgård

Biskopsvisitationen innehöll ett studiebesök på Balsgård i Fjälkestad utanför Kristianstad. Balsgård består av Balsgård SLU (Statens Lantbruksuniversitet), Elitplantstationen och Balsgård Foodtech.

Biskopsvisitationen innehöll ett studiebesök på Balsgård i Fjälkestad, utanför Kristianstad. När vi kom möttes vi av Kimmo Rumpunen, forskare och växtförädlare, som berättade om Balsgård.

Balsgård består av tre delar, Balsgård SLU (Statens Lantbruksuniversitet) i Alnarp, Elitplantstationen och Balsgård Foodtech.

På Balsgård arbetar de sedan 1942 med växtförädling främst av äpple, men även med t ex svarta vinbär och havtorn. Tidigare höll de enbart på med dessertäppelförädling, men numera håller de även på med must- och cideräppleförädling. Prioriterade egenskaper de vill få fram är bl a smak, krispighet, längre hållbarhet och ökad motståndskraft mot svampsjukdomar.

Det är främst 4 vildäppelarter från olika håll i världen som bidragit till dagens kulturäpple. Äpplets ursprungsgen kommer från centrala Kina och vårt kulturäpple härstammar från Kazakstan. Idag finns mer än 7.500 äppelsorter i hela världen. För att få fram en ny och bättre sort än en redan befintlig behövs 30.000 fröplantor.

...man vet aldrig vad resultatet blir...

Kimmo Rumpunen

Från korsning för att få fram en ny sort till den kan marknadsföras tar det ca 15-20 år. En sort som förädlats fram på Balsgård är Aroma. Den betraktas som ny, men registrerades 1973.

Ofta är det växtförädlaren som ger en ny sort sitt namn, men olika uppdragsgivare kan önska eller påverka namnen också. Svenska kyrkan, Linköpings stift ville på något sätt uppmärksamma Luthers jubileum, och äpplet Gratia förädlades fram. Runt om i Linköpings stifts församlingar finns nu Gratia-träd, men även vår biskop Johan har ett sådant.

Svensk äppelodling täcker ungefär 25% av vår konsumtion. Gamla Kristianstads län rymmer 80% av all svensk äppelproduktion. Att så stor del odlas här är dels utifrån historiska skäl, dels att det är lång växtsäsong. Även odlingen av t ex jordgubbar och morötter är till stor del koncentrerad hit pga av våra varma jordar.

Elisabet Martinsson, verksamhetsledare på Elitplantstationen, visades oss runt i växthus och planteringshallar. På Balsgård finns sortsamlingar med 2 träd av varje sort, vilket är en nödvändig förutsättning för växtförädling. Forskarna kan inte förlita sig på att just den sorten de vill ha finns någon annanstans. På Balsgård finns 550 sorters äpple, 150 sorters päron, och många plommon, körsbär, vinbär och mycket mer.

Foodtech Balsgård ger möjlighet att för företag att utveckla och testa produkter av drycker i liten skala, innan storskalig produktion påbörjas.

Det är spännande att vara växtförädlare, säger Kimmo, man vet aldrig vad resultatet blir.
Framtidens sorter av frukter och bär för Kimmo är goda, nyttiga, friska och klimatanpassade sorter för hållbar odling med användning både som färskt, fruset och vidareförädlat, inte minst i drycker av olika slag.

/Sofi Sundmar, församlingspedagog/informatör i Bromölla pastorat

 

Kimmo Rumpunen, forskare vid Balsgård Foto: Sofi Sundmar