Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar. I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999.

Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.

Medlem i sällskapet blir du genom genom att betala in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem och 250 kronor för församling eller annan sammanslutning. Du betalar in på bankgiro 671-3069. I årsavgiften ingår årsboken. För familjemedlem utan erhållande av årsbok är årsavgiften 25 kronor.


Ordförande: Teologie kandidat och filosofie kandidat Anna Minara Ciardi, nås via e-post ordf@lundsstiftshistoriska.se

Sekreterare: Teologie doktor Bengt Arvidsson, nås via e-post sekr@lundsstiftshistoriska.se 

 

Läs mer om stiftshistoriska sällskapet i Lund

Årsboken 2016

Tidigare UTGIVNA ÅrsböckER

 • 2016 Lunds stift i världen: Från mission till emigration
 • 2015 Lunds stift i världen 1845-2014
 • 2014 Britt G Hallqvist - diktare och teolog
 • 2013 Sockenbeskrivningar från Malmöhus län 1828
 • 2012 Prästgård & prästgårdsliv i Lunds stift
 • 2011 De ändrade relationernas århundrade. Lunds stift under 1900-talet.
 • 2010 Prosten Hjalmar Eks levnadsminnen
 • 2009 Psalm 1, ett vers. Kyrkomusik i Lunds stift under 1900-talet, del 2
 • 2008 Roskildefreden 350 år. Från danskt till svenskt kyrkoliv
 • 2007 På en gång så djup och så vitt som möjligt. Om kyrkligt ungdomsarbete i Lunds stift 1900-1975
 • 2006 Lundabiskopar och deras omvärld
 • 2005 Kyrkomusik i Lunds stift
 • 2004 Lund - medeltida kyrkometropol
 • 2003 Argument - ansvar - vision. Om sammanläggning av församlingar i Lunds stift 2002
 • 2002 Från S:t Olof till S:ta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift efter 1950
 • 2001 Förändra och bevara. Lunds stift under senare hälften av 1900-talet
 • 2000 Gustaf med tillnamnet Paulsson. En bok om en tonkonstnär och hans verk

Årsböckerna är utgivna på Arcus förlag.
Distribution: Arken bokhandel
Box 1026
22 104 Lund
tel 046-33 38 88
Arkens hemsida

För mer information om årsböckerna, se Stiftshistoriska sällskapets hemsida.