Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar. I mån av möjlighet vill sällskapet också ge stöd till sådana studier. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift bildades vid en sammankomst i Laurentiisalen i Lund den 29 september 1999.

Som en viktig uppgift har sällskapet sett att initiera stiftshistorisk forskning på stifts- och lokalnivå genom utgivande av årsböcker. Till sällskapets aktiviteter hör att anordna utfärder för sällskapets medlemmar till något utflyktsmål som är intressant ur stiftshistorisk synvinkel.

Medlem i sällskapet blir du genom genom att betala in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem och 250 kronor för församling eller annan sammanslutning. Du betalar in på bankgiro 671-3069. I årsavgiften ingår årsboken. För familjemedlem utan erhållande av årsbok är årsavgiften 25 kronor.

Ordförande: Docent och kontraktsprost Jan-Olof Aggedal, nås via e-post, forskning@aggedal.se.

Sekreterare: Teologie doktor Bengt Arvidsson, nås via e-post sekr@lundsstiftshistoriska.se 

Årsböckerna är utgivna på Arcus förlag. 
Distribution: Arken bokhandel
Box 1026
22 104 Lund
tel 046-33 38 88
Arkens hemsida

Läs mer om stiftshistoriska sällskapet i Lund