Stiftsgruppen i Lunds stift

Stiftsgruppen är en studentförening för er som är på väg mot tjänst som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst i Lunds stift

Lunds stiftsgrupps Teologiska samtal

Lunds stiftsgrupp är till för studenter som är intresserade av att bli präst, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog. Inom ramen för stiftsgruppen startar nu Teologiska samtal. Hit är alla som är nyfikna på teologi och på Lunds stift välkomna.
Vi avslutar varje träff med att fira mässa.

9/10 Om badet och bordet: om hur firandet av sakramenten förändras i vår kyrka och om hur de förändrar oss

6/11 Talking God in a Big Bang World – om tro och naturvetenskap

4/12 Det är jul… fast adventen har knappt börjat – om advent och jul i kyrkan och samhället. Julfika!

Tid och plats: 18.30–20.30 i Allhelgonakyrkan i Lund

Medverkar gör stiftsgruppens kaplan Rikke Möller Andersen.

 

Teologiska samtal

Det finns fyra öppna grupper i stiftet för alla som är intresserade av att tala teologi. Under minst ett år av din tid som prästkandidat ska du delta aktivt i någon av dessa grupper:

LUND
Tid & plats: 18.30-20.30 i Allhelgonakyrkan
Medverkar gör stiftsgruppens kaplan Rikke Möller Andersen
tel: 0727 48 56 03, e-post: rikke.moller.andersen@svenskakyrkan.se 

LANDSKRONA
Träffas några gånger per termin.
Kontaktperson är prästen Anna Davidsson Bremborg
tel: 0418-574 13 epost: anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se

HÖÖR
Träffas några gånger per termin.
Kontaktperson är prästen Per-Anders Josenby
tel: 0413-249 11, epost: per-anders.josenby@svenskakyrkan.se

BLEKINGE
Träffas några gånger per termin.
Kontaktperson är teol stud Erika Palmestedt
tel: 0763-37 71 79, epost: erika.palmestedt@svenskakyrkan.se

Stiftsgruppen i Uppsala

Studerande för Lunds och Växjö stift har en gemensam stiftsgrupp i Uppsala.
Ordförande är Simon Knutsson
tel: 0706-46 29 48, epost: s.knutsson@gmail.com