Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

På varje sjukhus finns en sjukhuskyrka. Det är präster, diakoner och musiker från den lokala församlingen som finns till hands för patienter, närstående och personal.


Det kan handla om att lyssna, vara stöd i krissituationer och fira gudstjänst. Eller att bara vara närvarande. 

I sjukhuskyrkans arbetslag ingår också präst, pastor eller diakon från andra kristna samfund och kyrkor. Kontakter förmedlas med företrädare för annan tro, till exempel muslimska imamer.

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Lunds stift

Samordnare sjukhuskyrkan, Stiftsadjunkt för prästrekrytering

Direkt: 046-15 55 49

SMS: 0708-22 16 97