Foto: Andrea Kollmann

Sju nya präster till Lunds stift

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg fem kandidater i Lunds domkyrka. Dessutom avger en pastor från Equmeniakyran prästlöftena och en präst från EFS förnyar sina prästlöften. De sju nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.

Följande kandidater prästvigs:
Caroline Andersson, Bromölla pastorat. Telefon: 070-65 99 554
Anton Flood, EFS Betania Missionsförening, Malmö. Telefon: 0733-40 56 92
Emma Hambitzer, Källstorps församling. Telefon: 0708-11 49 01
Johanna Lundin, Hässleholms församling. Telefon: 0730-92 66 81
Johanna Södergren, Kvistofta församling. Telefon: 0738-95 97 70

Equmeniapastor avger prästlöftena:
Torbjörn Ram, Höörs församling, 073-992 69 63

EFS-präst förnyar sina prästlöften:
Håkan Lindberg, Hörby församling, 0720-10 89 66

Media hälsas välkomna:
Lunds domkyrka, söndag 11 juni klockan 11 (till ca 13). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter gudstjänsten då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Intervju med Johanna Lundin på YouTube: 
”Jag känner att min kristna tro gett mig mycket glädje men också trygghet i livet och det är någonting som jag känner att jag vill jag ge till andra människor .”

Läs mer om prästyrket här.

Foton för fri publicering:  
Ange fotograf Andrea Kollmann. En gruppbild tas på söndag efter prästvigningen och kan beställas för fri publicering av pressekreterare Camilla Lindskog
Caroline Andersson
Anton Flood
Emma Hambitzer
Håkan Lindberg
Johanna Lundin
Torbjörn Ram
Johanna Södergren

För mer information:
Biskopens kaplan Per Arne Joelsson, 046-15 55 03
Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Kristina Berlin, 046-15 55 49

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
E-post.
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.