Foto: Marcel Salinder

Sex nya präster till Lunds stift

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg sex kandidater i Lunds domkyrka. Två av kandidaterna vigs för tjänst inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, och en präst som tidigare vigts för EFS tas emot som pastorsadjunkt i Svenska kyrkan.

Emma Jesperson
prästvigs för Svenska kyrkan och tas emot i Lunds östra stadsförsamling
046-71 87 00, lund.ostrastads.forsamling@svenskakyrkan.se         

Emma S Jernqvist
prästvigs för Svenska kyrkan och tas emot i Höganäs församling
042-36 21 80, hoganas.forsamling@svenskakyrkan.se

Olivia Jönsson
prästvigs för Svenska kyrkan och tas emot i Svedala pastorat
040-40 65 80, svedala.pastorat@svenskakyrkan.se

Emma Mattsson
prästvigs för Svenska kyrkan och tas emot i Åhus församling
044-24 68 00, ahus.forsamling@svenskakyrkan.se

Magnus Persson
prästvigs för tjänst i EFS och tas emot av United Malmö
040-97 97 98, info@united.nu

Magnus Tunehag
prästvigs för tjänst i EFS och tas emot av United Malmö
040-97 97 98, info@united.nu

Joel Jarbo
är tidigare prästvigd för EFS och tas nu emot i Båstad-Östra Karups församling
0431-787 00, bastad-ostrakarups.forsamling@svenskakyrkan.se

Ange Marcel Salinder som fotograf för fri publicering av bilderna.

Media hälsas välkomna till Lunds domkyrka söndag 27 januari klockan 11

Fotografering är tillåten under in- och utgång samt efter gudstjänsten då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan. Bilder för fri publicering från prästvigningen går att beställa av pressekreteraren, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om prästyrket här

För mer information:

Biskopens kaplan Marcus Nylander, 046-15 55 03
Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Kristina Berlin, 046-15 55 49