Foto: Sven-Erik Falk/IKON

Revisorer

Förtroendevalda revisorer i Lunds stift.

Lenny Persson, Baker Tilly MLT KB

Ledamöter

Eva Åsare, ordförande
Ingemar Johnn, vice ordförande
Kjell Persson
Magnus Lennartson