Meny

Reträtt med personlig vägledning online

Välkommen att vara med på reträtt med personlig vägledning 9–16 augusti 2020. Reträtten skulle ha varit på Killans bönegård men pga pandemin måste vi hitta andra alternativ. 

Så här går reträtten till:

  • Du avsätter tid i din vardag för reträtt hemma eller på annan lämplig plats
  • Om du inte redan har det så inreder du en plats för bön och meditation där du befinner dig
  • Ett förslag på dagsschema kommer att skickas ut men du kan också lägga upp ditt eget schema så som det passar dig
  • Vi sänder bönematerial, olika redskap för bön och bibeltexter till dig via mejl
  • Varje dag samtalar du per telefon, FaceTime, Zoom eller på annat för dig lämpligt sätt med din vägledare, precis som på en vanlig reträtt
  • Reflektioner och bönestunder kommer att spelas in och/eller göras möjliga att vara med på live

Kostnaden för reträtten är 1300 kr.

Anmälan och frågor: killan@telia.com, 0414-230 55

Med varma hälsningar
Anna Alebo & Therese Jadeland, vägledare