Reträtt med personlig vägledning online

Välkommen att vara med på reträtt med personlig vägledning den 10-14 februari 2021. Varje dag kan du delta i bönegårdens laudes och vesper via Zoom. Kostnad 1 200 kronor. Vägledare: Anna Alebo och Therese Hillgrund.

Så här går reträtten till:

  • Du avsätter tid i din vardag för reträtt hemma eller på annan lämplig plats
  • Om du inte redan har det så inreder du en plats för bön och meditation där du befinner dig
  • Ett förslag på dagsschema kommer att skickas ut men du kan också lägga upp ditt eget schema så som det passar dig
  • Vi sänder bönematerial, olika redskap för bön och bibeltexter till dig via mejl
  • Varje dag samtalar du per telefon, FaceTime, Zoom eller på annat för dig lämpligt sätt med din vägledare, precis som på en vanlig reträtt
  • Reflektioner och bönestunder kommer att spelas in och/eller göras möjliga att vara med på live

Kostnaden för reträtten är 1 800 kronor.

Anmälan och frågor: Mejla killan@telia.com eller ring på telefon 0414-230 55.

Med varma hälsningar
Anna Alebo & Lasse Törnqvist, vägledare