Foto: Maria Lundström

Reträtt och stilla dagar

En reträtt är dagar för andlig påfyllnad med möjlighet till vila och bön.

RETRÄTTER

En reträtt är tid jag avsätter för att i lugn och ro reflektera över mitt eget liv, mina relationer och min gudserfarenhet. Tystnaden är viktig. Det finns en lång och rik erfarenhet av att det är i tystnaden och stillheten som människan lättast finner sig själv och Gud. Men reträtter behöver inte nödvändigtvis vara helt i tystnad. De kan innehålla samtal med andra i grupp eller med en reträttledare.

Det kan finnas många olika skäl att åka på reträtt
- en längtan efter tystnad och stillhet
- ett behov av att under en längre tid komma bort från arbete och vardag för att reflektera
- en önskan att utforska sitt andliga liv och fördjupa sin gudsrelation
- en längtan efter att lära sig mer om bön

Reträtter på Killans bönegård
Till Killans bönegård kan du komma till någon av de kortare eller längre reträtter som finns i vårt program. Se under fliken Program.

Andra platser för reträtt
Wettershus retreatgård
Bjärka Säby  
Sankt Josephsystrarna
Pilgrimscentrum i Vadstena  
Lilleskogs själavårdsinstitut 
Klaradals kloster 
Mariavalls kloster 
Rögle kloster 

Ekumeniska föreningen Kompass erbjuder reträtter i hela Norden.

STILLA DAGAR

En stilla dag är en endagsreträtt. Det kan vara en bra introduktion för någon som inte tidigare varit på reträtt men också en möjlighet för den med reträttvana att få hjälp att stanna upp en stund och reflektera. Du kan delta i en stilla dag tillsammans med andra i en grupp men det finns också möjlighet att tillbringa en stilla dag på egen hand.

Under en stilla dag i grupp bidrar en ledare med ett tema för dagen och ger möjlighet för dig att tillbringa tid i enskild tyst reflektion.

Det kan finnas många olika skäl att söka sig till en stilla dag
- en längtan efter tystnad och stillhet när tiden är knapp
- ett behov att komma bort från arbete och vardag för att reflektera
- en önskan att utforska sitt andliga liv och fördjupa sin gudsrelation
- en längtan efter att lära sig mer om bön

En stilla dag kan med fördel ordnas i den egna församlingen. För tips och råd kontakta Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se, telefon 0733-12 78 71.

Att smaka tingen inifrån – en stilla dag på Killans bönegård
Till bönegården kan du komma med en mindre grupp över en dag för tystnad, bön och delande.
Det finns också möjlighet att, efter överenskommelse med kaplanen, komma för enskild stilla dag.

Kontakt Killans bönegård

Killans bönegård

Webbplats www.killan.nu 
Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
0414-230 55, e-post
Killans bankgiro: 5609-0129
Swish: 123 514 71 03