Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Program Killan 2019-2020

KILLANS BÖNEGÅRD 2019


25-27/10
Ora et labora – kommunitetsdagar med bön, arbete och andlig fördjupning för medlemmar i Killan.

10-15/11
Kurs i ikonmålning
Ledare: ikonmålare Lisa Chemnitz. Söndagen den 10 november kl. 12 till fredagen den 15 november kl. 14. I avgiften ingår eget rum med tillgång till badrum samt alla måltider. Under kursen lever vi med i Killans tidebönsrytm.

5-8/12
Helgreträtt.
Kostnad: 1800 kr.

RETRÄTTER

Helgreträtt - dagar i bön och tystnad med möjlighet till enskilt samtal/vägledning.

Reträtt med personlig vägledning – vi följer en andlig tradition som utgår från Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får deltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Tystnaden möjliggör det inre lyssnandet. Mässan och tidebönerna ger dagen dess rytm.

Samtliga reträtter börjar kl.17 första dagen och avslutas kl. 9 reträttens sista dag. 
Reträtter med personlig vägledning sker i samarbete med ekumeniska föreningen Kompass.

ORA ET LABORA – KOMMUNITETSDAGAR
Dagar då Killans medlemmar bildar en tillfällig kommunitet för att be Killans tideböner, arbeta med det som just behöver göras i trädgården och huset och delta i fördjupande samtal 20-23 februari, 12-14 april, 18-19 maj, 6-9 juni, 26-28 juli, 23-25 augusti, 25-27 oktober och 22-24 november. Vid andra tider kan medlemmar som är intresserade av en eller ett par arbetsdagar höra av sig så kommer vi överens om tid och samordnar de som vill komma.

ATT SMAKA TINGEN INIFRÅN
En dag med andlig fördjupning för en liten grupp på Killans bönegård eller i församlingen. Vi använder oss av Prayer Pack, redskap för bön sammanställda av Susanne Carlsson, Diocese of Rochester i England. För mer information om tider och möjliga dagar mejla Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning, Anna Alebo eller killan@telia.com.

ONSDAGAR I LUNDS DOMKYRKA
Vesper enligt Timmarnas bön-Killans tidebönsbok i Lunds Domkyrkas krypta varje onsdag klockan 18. Den som vill kan även delta i Domkyrkans kvällsmässa klockan 18.30 i Sjuarmade ljusstakens kapell och ”Killan i stan” som följer efter mässan 6/2, 13/3, 10/4 och 8/5. Se lundsdomkyrka.se/kalender/.

Information och anmälan till samtliga reträtter och kurser: killan@telia.com eller telefon 0414-23055.

 

KILLAN 2020

PÅ KILLANS BÖNEGÅRD
- information och anmälan till samtliga reträtter och kurser: killan@telia.com, 0414 23055

12-16 februari
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar onsdag eftermiddag och avslutas söndag morgon.
Vägledare: Therese Jadeland och Anna Alebo. Kostnad: 3500 kr.

28 februari – 1 mars
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem). På söndagen är det den årliga Killandagen med högmässa och årsmöte. Start fredag med vesper och avslut söndag efter årsmötet ca kl 16

19-22 mars
Helgreträtt
Dagar i bön och tystnad med möjlighet till enskilt samtal/vägledning.
Reträtten börjar torsdag eftermiddag och avslutas söndag morgon.
Kostnad: 1800 kr

24-26 april
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

15 maj          
En dag för Killans prästvigda medlemmar
En dag då vi går in i Bönegårdens rytm av bön, måltider, tystnad och andlig fördjupning.

15-17 maj
Ora et labora - vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem). Start fredag med vesper och avslut efter frukost och laudes med mässa på söndagen.

3-7 juni
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar onsdag eftermiddag och avslutas söndag morgon.
Vägledare: Lars Törnqvist m fl. Kostnad: 3500 kr.

27-28 juli
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

29 juli
Årliga pilgrimsvandringen till Sankt Olofs kyrka

9-16 augusti
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar söndag eftermiddag 9/8 och avslutas söndag morgon 16/8.
Vägledare: Anna Alebo och Therese Jadeland. Kostnad: 5 500 kr.

17-19 september
Ora et labora –  vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

2-9 oktober
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar fredag efetrmiddag den 2/10 och avslutas fredag morgon 9/10.
Vägledare: Lars Törnqvist och Anna Alebo. Kostnad: 5 500 kr

23-25 oktober
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

5-8 november
Helgreträtt
Dagar i bön och tystnad med möjlighet till enskilt samtal/vägledning.
Reträtten börjar torsdag eftermiddag och avslutas på söndagens morgon.
Kostnad: 1800 kr

………………………………………………………………………………

ATT SMAKA TINGEN INIFRÅN

En dag med andlig fördjupning för en liten grupp på Killans bönegård, på Liberiet i Lund eller i församlingen. Vi använder oss av Prayer Pack, redskap för bön sammanställda av Susanne Carlsson, Diocese of Rochester i England. För mer information om tider och möjliga dagar mejla Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning, Anna Alebo eller killan@telia.com.

 

I LUNDS DOMKYRKA OCH PÅ LIBERIET

 

VESPER MED TIMMARNAS BÖN
Kl 18 varje onsdag. Leds av medlemmar i Killans bönegemenskap.

NÄRMARE…
En ettårig erfarenhetsbaserad kurs i kristen spiritualitet. Kursen erbjuder både ett utforskande av och ger erfarenhet av kristen spiritualitet.
Deltagarna kommer att:
- utforska och utveckla sin egen relation med Gud
- prova nya sätt att be
- lära sig om olika typer av kristen spiritualitet
- utforska andlig urskiljning och att ta beslut

18 januari                             Vad är bön?
25 januari                            Gudsbilder
14 mars                               Olika sätt att be
9 maj                                    Olika sätt att be
12 september                     Andlig urskiljning och att ta beslut
17 oktober                          Olika spiritualiteter
14 november                      Fördjupning och återblick   

Du behöver vara närvarande vid alla tillfällena och du kommer att uppmuntras att använda vad du lärt dig mellan mötena.


Plats:             Liberiet vid Lunds domkyrka
Tid:                Lördagar kl 10.30-15
Kostnad:       Självkostnadspris


Anmälan och mer information
Anna Alebo,
stiftsadjunkt för andlig vägledning
och kaplan för Killans bönegård

anna.alebo@svenskakyrkan.se

046 155526

anmälan och information

Om inget annat anges: killan@telia.com eller 0414-230 55. 
Efter anmälan får varje deltagare ett detaljerat brev med vägbeskrivning, program med mera. 
Kostnaden för enskilda reträttdagar är 500 kr/dygn. (Medlemmar 400 kr). För övriga reträtter, kurser mm, se kostnad under respektive tillfälle.

 Betalningen sker till Killans bankkonto: 5609-0129.

Kontakt Killans bönegård

Killans bönegård

Webbplats www.killan.nu 
Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
0414-230 55, e-post
Killans bankgiro: 5609-0129
Swish: 123 514 71 03