Foto: Maria Lundström

Program Killan 2020

KILLANS BÖNEGÅRD 2020

Information och anmälan till samtliga reträtter och kurser: killan@telia.com, telefon 0414- 23055

12-16 februari
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar onsdag eftermiddag och avslutas söndag morgon.
Vägledare: Therese Jadeland och Anna Alebo. Kostnad: 3500 kr.

28 februari – 1 mars
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem). På söndagen är det den årliga Killandagen med högmässa och årsmöte. Start fredag med vesper och avslut söndag efter årsmötet cirka kl 16.

19-22 mars
Helgreträtt
Dagar i bön och tystnad med möjlighet till enskilt samtal/vägledning.
Reträtten börjar torsdag eftermiddag och avslutas söndag morgon.
Kostnad: 1800 kr

24-26 april
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

15 maj          
En dag för Killans prästvigda medlemmar
En dag då vi går in i Bönegårdens rytm av bön, måltider, tystnad och andlig fördjupning.

15-17 maj
Ora et labora - vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem). Start fredag med vesper och avslut efter frukost och laudes med mässa på söndagen.

3-7 juni
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar onsdag eftermiddag och avslutas söndag morgon.
Vägledare: Lars Törnqvist m fl. Kostnad: 3500 kr.

12-14 juni 

Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem). Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

27-28 juli
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

29 juli
Årliga pilgrimsvandringen till Sankt Olofs kyrka

9-16 augusti
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar söndag eftermiddag 9/8 och avslutas söndag morgon 16/8.
Vägledare: Anna Alebo och Therese Jadeland. Kostnad: 5 500 kr.

18-20 september
Ora et labora –  vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

2-9 oktober
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda
Reträtten börjar fredag efetrmiddag den 2/10 och avslutas fredag morgon 9/10.
Vägledare: Lars Törnqvist och Anna Alebo. Kostnad: 5 500 kr

23-25 oktober
Ora et labora – vi bildar en tillfällig kommunitet och går in i Bönegårdens rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning. För medlemmar i Föreningen Killan (läs nedan om hur du blir medlem).
Start fredag med vesper och avslut söndag morgon med mässa och frukost.

5-8 november
Helgreträtt
Dagar i bön och tystnad med möjlighet till enskilt samtal/vägledning.
Reträtten börjar torsdag eftermiddag och avslutas på söndagens morgon.
Kostnad: 1800 kr

19-22 november

Helgreträtt. Dagar i bön och tystnad med möjlighet till enskilt samtal/vägledning. Reträtten börjar torsdag eftermiddag och avslutas på söndagens morgon. Kostnad: 1800 kr.

………………………………………………………………………………

ATT SMAKA TINGEN INIFRÅN

En dag med andlig fördjupning för en liten grupp på Killans bönegård, på Liberiet i Lund eller i församlingen. Vi använder oss av Prayer Pack, redskap för bön sammanställda av Susanne Carlsson, Diocese of Rochester i England. För mer information om tider och möjliga dagar mejla Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning, eller killan@telia.com.

I LUNDS DOMKYRKA OCH PÅ LIBERIET

VESPER MED TIMMARNAS BÖN
Kl 18 varje onsdag. Leds av medlemmar i Killans bönegemenskap.

NÄRMARE…
En ettårig erfarenhetsbaserad kurs i kristen spiritualitet. Kursen erbjuder både ett utforskande av och ger erfarenhet av kristen spiritualitet.
Deltagarna kommer att:
- utforska och utveckla sin egen relation med Gud
- prova nya sätt att be
- lära sig om olika typer av kristen spiritualitet
- utforska andlig urskiljning och att ta beslut

18 januari   Vad är bön?
25 januari   Gudsbilder
14 mars   Olika sätt att be
9 maj   Olika sätt att be
12 september   Andlig urskiljning och att ta beslut
17 oktober   Olika spiritualiteter
14 november   Fördjupning och återblick   

Du behöver vara närvarande vid alla tillfällena och du kommer att uppmuntras att använda vad du lärt dig mellan mötena.

Plats: Liberiet vid Lunds domkyrka
Tid: Lördagar kl 10.30-15.00
Kostnad: Självkostnadspris

Anmälan och mer information
Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning och kaplan för Killans bönegård, telefon 046 155526, e-post: anna.alebo@svenskakyrkan.se  

Kontakt Killans bönegård

Killans bönegård

Webbplats www.killan.nu 
Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
0414-230 55, e-post
Killans bankgiro: 5609-0129
Swish: 123 514 71 03

Anna Alebo

Anna Alebo

Lunds stift