Foto: Maria Lundström

Program Killan 2021

KILLANS BÖNEGÅRD 2021

Information och anmälan till samtliga reträtter och kurser: killan@telia.com, telefon 0414- 23055

PROGRAM 2021

10-14 februari
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda online/i vardagen
Reträtten börjar onsdag eftermiddag och avslutas söndag morgon.
Vägledare: Therese Hillgrund och Anna Alebo. Kostnad: 1 200 kr.


21-28 maj
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda online/i vardagen eller på plats.
Reträtten börjar fredag eftermiddag och avslutas följande fredag morgon.
Vägledare: Lasse Törnqvist och Anna Näppi. Kostnad: 1 800 kr.


20-27 augusti
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda online/i vardagen eller på plats
Reträtten börjar fredag eftermiddag och avslutas följande fredag morgon.
Vägledare: Therese Hillgrund och Anna Alebo. Kostnad: 1800 kr.

21-25 september
Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda online/i vardagen eller på plats
Reträtten börjar tisdag eftermiddag och avslutas lördag morgon.
Vägledare: Lasse Törnqvist och Anna Alebo. Kostnad: 1200 kr.
………………………………………………………………………………

I LUNDS DOMKYRKA OCH PÅ LIBERIET

VESPER MED TIMMARNAS BÖN
Kl 18 varje onsdag. Leds av medlemmar i Killans bönegemenskap.

NÄRMARE…
En ettårig erfarenhetsbaserad kurs i kristen spiritualitet. Kursen erbjuder både ett utforskande av och ger erfarenhet av kristen spiritualitet. Datumen för kursen är ännu inte satta. 

Deltagarna kommer att:
- utforska och utveckla sin egen relation med Gud
- prova nya sätt att be
- lära sig om olika typer av kristen spiritualitet
- utforska andlig urskiljning och att ta beslut

Ämnen som lyfts:

Vad är bön? Gudsbilder. Olika sätt att be. Andlig urskiljning och att ta beslut. Olika spiritualiteter. Fördjupning och återblick.    

Du behöver vara närvarande vid alla tillfällena och du kommer att uppmuntras att använda vad du lärt dig mellan mötena.

Plats: Liberiet vid Lunds domkyrka
Tid: Lördagar kl 10.30-15.00
Kostnad: Självkostnadspris

Anmälan och mer information
Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning och kaplan för Killans bönegård, telefon 046 155526, e-post: anna.alebo@svenskakyrkan.se  

Kontakt Killans bönegård

Killans bönegård

Webbplats www.killan.nu 
Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
0414-230 55, e-post
Killans bankgiro: 5609-0129
Swish: 123 514 71 03

Anna Alebo

Anna Alebo

Lunds stift