Foto: Camilla Lindskog

Predikan vid avslutande visitationsmässa i Allhelgonakyrkan, Lund

Församlingarna i Torna kontrakt har visiterats. Det är 14 år sedan förra gången. Temat var ”Skuggor och ljus”.

I Psaltaren läser vi på flera ställen om just skuggor och ljus. ”I dina vingars skugga”… är en vanligt förekommande formulering. ”I dina vingars skugga söker jag skydd från faran.” Man tänker sig Gud som en fågelmamma som breder ut sina vingar så att varken solen eller rovfåglar ska skada hennes ungar. Formuleringen ”I ditt ljus ser vi ljus” är också en vanlig formulering. Man tänker att i Guds närhet ljusnar det i livet som tycks mörkt.

Det är Marie bebådelsedag. Maria sa sitt ”ja!” till Guds omöjliga uppdrag. Ängelns ”inför Gud är ingenting omöjligt!” visade hon sin tro, sin tillit till att Gud håller sitt löfte. Maria fick uppdraget att med sin kropp göra Gud synlig i Jesus. Så har kyrkan fått detta uppdrag att göra Gud synlig i Jesus Kristus, och det är vad jag tittat närmare på under dessa dagar. Jag har låtit mitt sökarljus svepa över församlingarna. Skyddsmantelmadonnan utanför domkyrkan sveper sin mantel om lärjungarna som en fågelmamma breder ut sina vingar. Så vill kyrkan göra, öppna sina portar och ge skydd från fara för dem som söker sig dit.

Visitationen började med en heldag för medarbetare i kontraktet. Vi lyssnade på varandra och fick många tankar. Teatergruppen Lazzi utmanade med en thriller i tre delar. Sedan gav vi oss ut på en resa bland församlingarna. Tre andra arbetsplatser besöktes. MSB som visade hur man utbildar räddningsarbetare för brand och stora katastrofer. De har en hel stad med störtat flygplan, ett fartyg och en järnvägsvagn! Vi fick se deras brandbilar, och några passade på att prova sätena. ESS visade sin accelerator där man ska använda neutroner för att genomlysa olika material i spännande forskning. Svenstorps gods visade oss om modernt högteknologiskt jordbruk och förvaltarskap av tidigare generationers arbete.

I Södra Sandby, den engagerade församlingen, fick vi höra om kyrkvärdsprojektet. En procent av församlingens medlemmar är kyrkvärdar! De är i olika åldrar. Man har allt från ungdomsarbete till rollaorvandringar. På kyrkogården kan man med hjälp av god kommunikation lösa de konflikter som kommer upp.

Dalby är den historiska församlingen. Här börjar allt med Egino och augustiner munkar. Långt senare ställde en augustinermunk 95 frågor till kyrkan. Han hette Martin Luther och det är i år 500 år sedan. Men det var inte i Dalby! I Dalby fick vi krukor med frön som vattnades av barn. De lärde oss att barngrupperna är som rabatter där barn får växa och utvecklas. Ungdomsledare var med och berättade stolt om sin verksamhet. Man pratade diakoni och miljö. Miljöarbetet började med Linné som besökte Dalby hage…

Genarp, den stolta församlingen, är minst i kontraktet. Här kan man ibland känna sig som i skuggan av det stora Lund. Men småskaligheten gör att man känner varandra och det är lätt att kommunicera. Hit flyttar man när man vill vara i skuggan från den hets man ibland kan uppleva i staden. Här odlas bin och man är mycket stolt över sin församling.

I Veberöd vill man vara en god samhällsaktör. Man arbetar med konfirmandledare, och vänder ett skräckscenario till en utmaning när det gällde buxbomsjukan. Nu har man det under kontroll. Man ordnar ett julfirande i församlingshemmet sponsrat av lokala företagare.

I Lund ser vi enhet i mångfald. Det är en stor organisation med olika församlingar och olika kyrkor. Från domkyrkan och Klosterkyrkan till Maria Magdalena kyrka går hundratals år. Men hela tiden handlar det om att förvalta vad tidigare generationer har gett vidare.

I alla församlingarna ser vi prov på gott samarbete och god diakoni.

Maria bär i sin kropp uppdraget attgöra Gud synlig. I församlingarna vi besökt ser vi hur detta uppdrag har tagits på allvar av en kyrka som vill vara som Maria. Här vill man ge skyddande skugga och visa på det ljus som lyser upp mörkret. Under veckan har mörkret gjort sig påmind i London genom en terrorattack. Vi vet att det kan hända här också. I samtal om det sa vi att då vill vi göra det vi gör hela tiden, fortsätta att visa på Guds ljus och Guds beskydd. Även om döden tränger sig på och vi själva drabbas vet vi att Guds ljus inte slocknar. Vi vet att Gud breder ut sina vingar. I Guds ljus ser vi ljus.