Prästlönetillgångarna skänker Uppåkramark

Lunds stifts prästlönetillgångar skänkte vid en ceremoni i slutet av augusti 1,8 hektar mark till Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, något som rönt stor uppmärksamhet.

2013

Järnåldersboplatsen i Uppåkra har varit känd sedan 1930-talet. I samband med uppförandet av en gård 1934 gjordes fynd av skelettdelar och lerkärl. En undersökning av platsen utfördes. Man kunde då avslöja kulturlager daterade fram till 400 e. Kr. Under de senaste åren har arkeologiska utgrävningar gjorts av den centrala del av boplatsen, som man tror var centrum för makten och de styrande i Uppåkra. Bland annat har man gjort det sensationella fyndet av ett kulthus.
Kulthus, guidade visningar och Uppåkrafynd
Uppåkra Arkeologiska Center beräknas invigas våren 2014. Anläggningen kommer att bestå av en arkeologisk park. I parken ryms en byggnad som ska fungera som ett regionalt besökscentrum där fynden från de pågående arkeologiska utgrävningarna i Uppåkra och vetenskapen bakom upptäckterna ska visas och förmedlas.
Invigning 2014
Dagen inleddes i en fullsatt Uppåkra kyrka med firandet av Tidernas mässa som speglade Uppåkras 2000-åriga historia i musik och texter. Inom ramen för den uppskattade mässan gjorde professor Lars Larsson tre nedslag i religionshistorien. Musiker medverkade med renässans- och medeltidsmusik. Som en avslutning gavs tre föredrag om Uppåkra: Om maktkamp och guldoffer, om människor och djur på platsen samt om relationen mellan Uppåkra och Lund.
Tidernas mässa speglade 2000 år
Ulla Malmgren skrev under för Lunds stifts prästlönetillgångars räkning tillsammans med bland andra Uppåkra församling, rektor Per Eriksson, Lunds universitet, Jerker Swanstein, regionråd, Region Skåne, landshövding Göran Tunhammar med flera. Då biskop Antje Jackelén ej hade möjlighet att närvara hade även en film färdigställts där biskopen skrev under på stiftelsedokumentet. Filmen visades i samband med underteckandet.
Ulla Malmgren, ordförande i Egendomsnämnden i Lunds stift, skriver här under stiftelsedokumentet för Uppåkra Arkeologiska center.
På Uppåkradagen den 30 augusti bildades Uppåkra Arkeologiska Center. Lunds stifts prästlönetillgångar äger den mark där de unika utgrävningarna gjorts och alltjämt pågår. Vid en högtidlig ceremoni undertecknades ett dokument där stiftet gav marken till den nybildade stiftelsen som gåva.
- Vi har fått mycket positiv respons för det snabba beslut vi tog att skänka marken till stiftelsen som en grundplåt, berättar Ingmar Nilsson, chef för Lunds stifts egendomsavdelning. 

Maria Lundström