Praktikant i Tanzania!

Lunds stift inledde 2017 ett samarbete med det Nord-östra stiftet i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT.

På grund av Coronapandemin har programmet tagit paus men vi planerar att vara igång igen 2023. Ansökan senast den 1 april, se nedan.

Tildigare utsända

2017 år praktikanter var

Elin Isaksson, Katarina Lundberg och Catharina Holmgren Hall deltog i Praktikantprogrammet för unga vuxna mellan 20-30 år. Elsa Foisack deltog i programmet ”Volontär i den världsvida kyrkan” som är till för yrkesverksamma eller pensionärer som är 30+.
Alla fyra bodde och var verksamma på olika institutioner i närheten av stiftsstaden Lushoto men deltar också på olika sätt i den lokala kyrkans liv.

2018 års praktikanter var

  • Filip Jönsson, Irente farm
  • Emma Bäckström, Irente school for the blind

2019 års praktikanter var

  • Albin Tveitan Käppi, Irente farm
  • Emma Svensson, Irente school for Mentally Retarded and Autistic children

Intresserad av att ansöka?

Praktikanterna ska vara mellan 20–30 år och vara intresserade av att praktisera i kyrkan och bidra med sin kompetens. Utlandsvistelsen är fyra månader lång. På grund av coronapandemin är programmet tillfälligt pausat men så fort omständigheterna tillåter omstartas vårt praktikantprogram.

Praktikantprogrammet inkluderar även förberedelse- och efterarbete. Förberedelserna påbörjas i slutet av vårterminen och innefattar ett antal möten i början och slutet av sommaren samt självstudier.

Mer information:
Hör av dig till Marie Körner på tele: 046-15 55 42 eller via mejl:
marie.korner@svenskakyrkan.se
Praktikantprogrammet är fullt finansierat och innebär inga kostnader för deltagarna. Även fickpengar ingår.

Ansökan består av tre delar:
•Ett ifyllt ansökningsformulär
•Ett personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill göra denna praktik. Skicka med nytaget foto
•Ett rekommendationsbrev

Ansökan skickas senast den 1 april till:
Marie Körner
Lunds stift, Box 32, 221 00 Lund

Ansökningshandlingar>

Informationsbroschyr om programmet>

NED (www.elct-ned.org) erbjuder praktikplatser på en lång rad av
kyrkans institutioner och verksamheter såsom:

Irente Childrens home
Omhändertagande av barn från en vecka till 5 års ålder.

Irente School for the blind
Undervisning för blinda barn från förskola upp till klass 7.

Irente School for Mentally Retarded and Autistic children
Undervisning för barn med särskilda behov.

Irente Outreach Programme
Socialt arbete för att främja de funktionsnedsatta barnen i sitt lokala samhälle.

Bumbuli Hospital
Hälsoarbete på ett sjukhus beläget på landsbygden.

Lutindi Mental Hospital and Rehabilitation Center for Psychiatric cases Mentalvård.

Lwandai Secondary school
Undervisning på en secondary school,
4 år O level 14-17 år , 2 år A level 18-19 år.

Bangala Lutheran Junior Seminary
Utbildning för blivande kyrkomedarbetare.

Irente Farm/Biodiversity
Erbjuder praktikplats för peroner med kunskaper i produktion och marknadsföring alternativt turism.

Tumaini Hostel and Restaurant
Erbjuder praktikantplats för kock och andra yrken inom hotell och restaurangnäringen liksom inom marknadsföring.

Stiftskansliet
Erbjuder praktikantplats inom IT-området.

I relation till ovan ser vi sökande som studerar till eller arbetar inom följande yrken; barnskötare, förskolelärare, specialpedagoger, vårdyrken som undersköterska, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, socionom, vårdare inom psykiatri, teologer, alla former av lärare, skogsvård, Media och kommunikation, turism, IT-personal. Livsmedelsproduktion.

Vi ger företräde för sökande som har en relation till och engagemang i Lunds stifts församlingar eller som är på väg in i kyrklig tjänst.

Urvalet sker i samverkan med det Nordöstra stiftet i Tanzania.

Irente Childrens home. Omhändertagande av barn från en vecka till 5 års ålder
Irente School for the blind. Undervisning för blinda barn från förskola upp till klass 7
Bumbuli Hospital. Hälsoarbete på ett sjukhus beläget på landsbygden
Lutindi Mental Hospital. and Rehabilitation Center for Psychiatric cases Mentalvård
Irente Farm/Biodiversity. Erbjuder praktikplats för personer med kunskaper i produktion och marknadsföring alternativt turism