Meny

Praktikant i Tanzania 2020!

Lunds stift inledde 2017 ett samarbete med det Nord-östra stiftet i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT. Hösten 2020 erbjuds återigen två praktikplatsen på någon av kyrkans institutioner.

Tildigare utsända

Elin Isaksson, Katarina Lundberg och Catharina Holmgren Hall deltog i Praktikantprogrammet för unga vuxna mellan 20-30 år. Elsa Foisack deltog i programmet ”Volontär i den världsvida kyrkan” som är till för yrkesverksamma eller pensionärer som är 30+.
Alla fyra bodde och var verksamma på olika institutioner i närheten av stiftsstaden Lushoto men deltar också på olika sätt i den lokala kyrkans liv.

Följ deras äventyr här: http://blogg.svenskakyrkan.se/asante-irente/
http://elsaitanzania.blogspot.se

Intresserad av att ansöka?

Praktikanterna ska vara mellan 20-30 år och vara intresserade av att praktisera i kyrkan och bidra med sin kompetens. Utresa är planerad till höstterminen 2020 och utlandsvistelsen är fyra månader lång.

Praktikantprogrammet inkluderar även förberedelse- och efterarbete. Förberedelserna påbörjas i slutet av vårterminen och innefattar ett antal möten i början och slutet av sommaren samt självstudier.

Mer information:
Hör av dig till Marie Körner på tele: 046-15 55 42 eller via mejl:
marie.korner@svenskakyrkan.se
Praktikantprogrammet är fullt finansierat och innebär inga kostnader för deltagarna. Även fickpengar ingår.

Ansökan består av tre delar:
•Ett ifyllt ansökningsformulär
• Ett personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill göra denna praktik. Skicka med nytaget foto
•Ett rekommendationsbrev

Ansökan skickas senast den 1 april till:
Marie Körner
Lunds stift
Box 32
221 00 Lund

Ansökningshandlingar>

Informationsbroschyr om programmet>

NED (www.elct-ned.org) erbjuder praktikplatser på en lång rad av
kyrkans institutioner och verksamheter såsom:

Irente Childrens home
Omhändertagande av barn från en vecka till 5 års ålder

Irente School for the blind
Undervisning för blinda barn från förskola upp till klass 7

Irente School for Mentally Retarded and Autistic children
Undervisning för barn med särskilda behov

Irente Outreach Programme
Socialt arbete för att främja de funktionsnedsatta barnen i sitt lokala samhälle

Bumbuli Hospital
Hälsoarbete på ett sjukhus beläget på landsbygden

Lutindi Mental Hospital and Rehabilitation Center for Psychiatric cases Mentalvård

Lwandai Secondary school
Undervisning på en secondary school,
4 år O level 14-17 år , 2 år A level 18-19 år

Bangala Lutheran Junior Seminary
Utbildning för blivande kyrkomedarbetare

Irente Farm/Biodiversity
Erbjuder praktikplats för peroner med kunskaper i produktion och marknadsföring alternativt turism

Tumaini Hostel and Restaurant
Erbjuder praktikantplats för kock och andra yrken inom hotell och restaurangnäringen liksom inom marknadsföring

Stiftskansliet
Erbjuder praktikantplats inom IT-området

I relation till ovan ser vi sökande som studerar till eller arbetar inom följande yrken; barnskötare, förskolelärare, specialpedagoger, vårdyrken som undersköterska, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, socionom, vårdare inom psykiatri, teologer, alla former av lärare, skogsvård, Media och kommunikation, turism, IT-personal. Livsmedelsproduktion

Vi ger företräde för sökande som har en relation till och engagemang i Lunds stifts församlingar eller som är på väg in i kyrklig tjänst

Urvalet sker i samverkan med det Nordöstra stiftet i Tanzania

Irente Childrens home. Omhändertagande av barn från en vecka till 5 års ålder
Irente School for the blind. Undervisning för blinda barn från förskola upp till klass 7
Bumbuli Hospital. Hälsoarbete på ett sjukhus beläget på landsbygden
Lutindi Mental Hospital. and Rehabilitation Center for Psychiatric cases Mentalvård
Irente Farm/Biodiversity. Erbjuder praktikplats för personer med kunskaper i produktion och marknadsföring alternativt turism