Meny

Pilgrimsvandring

En pilgrimsvandring går alltid till en helig plats, ofta till en kyrka. Samtidigt är den yttre vandringen bara ett redskap för den viktigaste vandringen. Den som leder inåt i oss själva, in mot den heligaste av alla platser - mötesplatsen med Gud.

2019 firas tioårsjubileet av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. En pilgrim ber med fötterna. Hon går för att hon längtar och så blir vandringen en bön. Ofta går pilgrimsvandringarna ute i den vackra naturen, i skogen eller längs havet, men en pilgrimsvandring kan också ske mitt inne i en stad. Vandringen kan vara några timmar, en dag, en vecka eller längre. Vandrar vi flera dagar övernattar vi ofta i enkelhet på golven i församlingshem längs vägen.

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet, långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad. Varje pilgrimsvandring präglas av nyckelorden. 

Pilgrimsarbetet i Lunds stift växer. Det finns en allt större efterfrågan från församlingar och enskilda som vill få utbildning, fördjupning och hjälp att genomföra vandringar. Intresset för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är överraskande stort och vi får många förfrågningar om samarbete. Av stiftets alla församlingar ingår 50 stycken i Pilgrimsvägen Skåne Blekinges sträckning och därmed nätverk. Församlingarna är indelade i sex olika regioner som var och en ansvarar för sin delsträckning av Pilgrimsvägen.

Läs mer om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Klicka på bilden.

För mer information är webbplatsen Pilgrimsvägen en huvudkanal i Lunds stift. Du hittar sidan här: 

Anna Alebo

Anna Alebo

Lunds stift

Stiftsadjunkt för andlig vägledning

Magnus Malmgren

Magnus Malmgren

Lunds stift

Pilgrimspräst