Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personal vid Lunds stiftskansli.

Klicka på bilden för en mer detaljerad beskrivning.

Biskop och Biskopsstab

Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen viger präster och diakoner och visiterar församlingar. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med de övriga biskoparna och andra kyrkor.

Johan Tyrberg

Johan Tyrberg

Lunds stift

Biskop

Direkt: 046-15 55 01

Agneta Hyllstam

Agneta Hyllstam

Lunds stift

Biskopens kaplan, vikarie

Direkt: 046-15 55 03

Marcus  Nylander

Marcus Nylander

Lunds stift

Biskopens kaplan, Föräldraledig

Direkt: 046-15 55 03

SMS: 0734-43 97 60

Katarina  Sjöström

Katarina Sjöström

Lunds stift

Biskopens sekreterare

Camilla Lindskog

Camilla Lindskog

Lunds stift

Pressekreterare

Barbara Åberg

Barbara Åberg

Lunds stift

Husfru

Direkt: 046-15 55 07

STiftsdirektoR och direktorsstab

Stiftsdirektorn har det övergripande ansvaret för hela kansliets arbete och 
leder kansliets ledningsgrupp. Stiftsdirektorn arbetar i nära samverkan med de förtroendevalda. Staben arbetar med stöd gentemot församlingar samt internt på kansliet. Till direktorsstaben är också stiftsprostgruppen knuten.

Lena  Simonsson Torstensson

Lena Simonsson Torstensson

Lunds stift

Stiftsdirektor

Direkt: 046-15 55 04

SMS: 0761-17 97 02

Mats Aldén

Mats Aldén

Lunds stift

Stiftsprost

Direkt: 046-15 55 54

SMS: 0708-50 89 15

Yvonne Lundquist Fors

Yvonne Lundquist Fors

Lunds stift

Chefssekreterare

Direkt: 046-155505

SMS: 0708-166026

Stefan Skoog

Stefan Skoog

Lunds stift

Ekonomichef

Direkt: 046-15 55 82

SMS: 0761-18 16 33

Åsa Espgård

Åsa Espgård

Lunds stift

Personalstrateg

Direkt: 046-15 55 81

SMS: 0709-68 56 38

Annika Danielsson

Annika Danielsson

Lunds stift

Ekonomiassistent

Direkt: 046-15 55 85

SMS: 0708 - 15 85 57

Marcel Salinder

Marcel Salinder

Lunds stift

Kommunikatör

Direkt: 046-15 55 24

SMS: 0702-20 92 63

Maria Lundström

Maria Lundström

Lunds stift

Kommunikatör

Direkt: 046-15 55 21

SMS: 0708-79 89 21

Andrea Kollmann

Andrea Kollmann

Lunds stift

Kommunikatör

Direkt: 046-15 55 22

SMS: 0733-67 89 89

Bella  Flodén

Bella Flodén

Lunds stift

Kommunikatör

Anna-Karin Olsson

Anna-Karin Olsson

Lunds stift

Kommunikatör

Eirik Ski

Eirik Ski

Lunds stift

1:e stiftsjurist

Direkt: 046-15 55 12

SMS: 0703-35 92 94

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Lunds stift

Stiftsjurist

Direkt: 046-15 55 16

SMS: 0703-95 70 36

Charlotta Croner

Charlotta Croner

Lunds stift

Stiftsjurist

Direkt: 046-15 55 10

SMS: 0725-40 51 99

Lena  Fondelius

Lena Fondelius

Lunds stift

Assistent

Avdelning för församlingsutveckling

Avdelningens uppgift är att hjälpa och inspirera församlingarna att utveckla sitt gudstjänst- och församlingsliv. Avdelningen erbjuder fortbildning och utbildning för både medarbetare och förtroendevalda inom en rad olika områden.

Knutet till avdelning för församlingsutveckling finns också Själavårdscentrum som erbjuder arbetshandledning i grupp och själavård för alla anställda inom Svenska kyrkan i Lunds stift. Avdelningen ansvarar för dövkyrkan, det teckenspråkiga arbetet i stiftet och fungerar samordnande för det finskspråkiga arbetet.

Dan Fredriksson

Dan Fredriksson

Lunds stift

chef Avdelning för församlingsutveckling

Direkt: 046 - 15 55 57

SMS: 0767-70 00 46

Kent Wisti

Kent Wisti

Lunds stift

stiftsadjunkt för mission

Direkt: 046-155534

SMS: 0708-251211

Cecilia Grue

Cecilia Grue

Lunds stift

Administrativ assistent, Supportteamet Migration, 50%

Direkt: 046-15 55 31

Christina Räng

Christina Räng

Lunds stift

Personalspecialist. Personalfrågor/handläggare Domkapitlet

Direkt: 046-15 55 14

SMS: 0709-35 98 34

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter, Stiftsdiakon

Direkt: 046-15 55 50

SMS: 0706-39 89 56

Kristofer Burman

Kristofer Burman

Lunds stift

stiftskonsulent för barn och unga med särskilt fokus på Svenska Kyrkans Unga

Direkt: 046 - 15 55 58

SMS: 0725 - 42 18 48

Johan Christensson

Johan Christensson

Lunds stift

Rörelseinnovatör för Svenska kyrkans unga i Lunds stift

Lena Andersson

Lena Andersson

Lunds stift

Stiftskonsulent dopprojekt, ungdomsfrågor, strukturarbete

Direkt: 046-15 56 60

SMS: 0708-11 95 45

Peter Lindberg

Peter Lindberg

Lunds stift

Stiftskonsulent ungdomsfrågor, Kyrka-Idrott, mansfrågor, ledarskapsutveckling

Direkt: 046-15 55 35

SMS: 0709-61 89 67

Eva Wulff

Eva Wulff

Lunds stift

Stiftskonsulent för rekrytering, vuxenpedagogik, idealitetsfrågor, kontaktperson för sexuella trakasserier, beredskapssamordnare

Direkt: 046-15 55 36

SMS: 0709-75 89 32

Mer om Eva Wulff

Kontaktperson sexuella trakasserier

Staffan Plantin

Staffan Plantin

Lunds stift

Musikkonsulent rekrytering, fortbildning, gudstjänstutveckling

Direkt: 046-15 55 47

SMS: 0708-99 89 34

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Lunds stift

Samordnare sjukhuskyrkan, Stiftsadjunkt för prästrekrytering

Direkt: 046-15 55 49

SMS: 0708-22 16 97

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm

Lunds stift

Stiftsadjunkt konfirmand, ungdom, kyrka-skola, unga konfirmandledare, barn och unga i behov av särskilt stöd

Direkt: 046 - 15 55 40

SMS: 0761 - 18 16 29

Anna Alebo

Anna Alebo

Lunds stift

Stiftsadjunkt för andlig vägledning

Direkt: 046 - 15 55 26

Marie Körner

Marie Körner

Lunds stift

Stiftsadjunkt för internationella frågor, vänstift, ekumenik och religionsdialog

Direkt: 046-15 55 42

SMS: 0706-39 89 55

Beata Sandell

Beata Sandell

Lunds stift

Stiftsadjunkt, arbete med hörselskadade

Direkt: 046-15 55 38

SMS: 0709-10 30 53

Mer om Beata Sandell

046-15 55 38 Bildtelefon: dovkyrkan(a)t-meeting.se

Karin Sundmark

Karin Sundmark

Lunds stift

Stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling

Direkt: 046-15 55 46

SMS: 0761-18 16 30

Erik Sjöberg-Sund

Erik Sjöberg-Sund

Lunds stift

Stiftsadjunkt för chefs- och ledarskapsutveckling

Direkt: 046-15 55 52

SMS: 0709 - 658151

Håkan Stewén

Håkan Stewén

Lunds stift

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Direkt: 046-15 55 56

SMS: 0761-18 16 34

Mi Cedergren Helén

Mi Cedergren Helén

Lunds stift

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Direkt: 046- 15 55 55

Mobil: 0761-06 45 40

Helena  Hagert

Helena Hagert

Lunds stift

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Direkt: 046-15 55 53

Mobil: 0761-18 16 31

avdelning för samverkan

Avdelningen arbetar med gemensam IT-plattform (GIP), Gemensamt administrativt stöd (GAS), Gemensamt arkiv, diarie- och dokumenthantering (GADD), fastighetsstöd och samverkande inköp. Avdelningen har också internt ansvarsområde såsom reception, vaktmästeri och sevice, kursadministration samt lokalansvar.

Marie Wojidkow

Marie Wojidkow

Lunds stift

chef Avdelning för samverkan

Direkt: 046-15 55 95

SMS: 0767-67 36 31

Daniel Rubenson

Daniel Rubenson

Lunds stift

IT-strateg

Direkt: 046-15 55 39

SMS: 0722-24 94 29

Björn Johansson

Björn Johansson

Lunds stift

IT-samordnare

Direkt: 046-15 55 91

SMS: 0709-46 89 81

Gunilla Wendel

Gunilla Wendel

Lunds stift

Delprojektledare GAS – ekonomi

Pia Linné

Pia Linné

Lunds stift

Receptionist/assistent

Direkt: 046-15 55 96, 15 55 97

SMS: 0761 - 41 53 76

Pia  Ukkonen

Pia Ukkonen

Lunds stift

Projektadministratör KAE/KUB

Direkt: 046-15 55 32

Sara Ingelsson

Sara Ingelsson

Lunds stift

Assistent, avdelningen för samverkan

Direkt: 046-155509

SMS: 070-8124314

Tina Sandén

Tina Sandén

Lunds stift

Stiftsarkivarie

Direkt: 046-15 55 92

SMS: 0761-18 16 36

Heikki Ranta

Heikki Ranta

Lunds stift

Stiftantikvarie, kyrkoantikvariska frågor

Direkt: 046-15 55 06

SMS: 0708-89 89 17

Henrik Lindblad

Henrik Lindblad

Lunds stift

Stiftsantikvarie

Mobil: 0708-12 65 87

Anna Boo

Anna Boo

Lunds stift

Stiftskonsulent, hållbar utveckling

Direkt: 046-15 55 43

Andreas  Månsson

Andreas Månsson

Lunds stift

Stiftsingenjör

Direkt: 046-15 55 66

SMS: 0761-18 16 38

Jan-Åke Karlsson

Jan-Åke Karlsson

Lunds stift

Stiftsingenjör

Avdelning för egendomsförvaltning

Avdelningen förvaltar prästlönetillgångarna som består av fast egendom, främst skogs- och jordbruksfastigheter, men även fondmedel. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden.

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Lunds stift

chef för Avdelningen för egendomsförvaltning

Direkt: 046-15 55 60

SMS: 0702-3284 78

Patrik Borg

Patrik Borg

Lunds stift

jordbruksförvaltare

Direkt: 046 - 15 55 62

SMS: 0708 - 13 33 09

Lars-Ewert Jönsson

Lars-Ewert Jönsson

Lunds stift

Jordbruksförvaltare område: Södra Skåne, söder om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Direkt: 046-15 55 63

SMS: 0708-41 89 02

Kristin Lindahl K:son

Kristin Lindahl K:son

Lunds stift

Assistent

Direkt: 046-15 55 65

SMS: 0761-18 16 32

Inga-Louise Runeson

Inga-Louise Runeson

Lunds stift

Ekonom

Direkt: 046-15 55 61

SMS: 0708-14 42 59

Camilla Boman

Camilla Boman

Lunds stift

Förvaltningassistent

Direkt: 046-15 55 64

SMS: 0708 - 14 48 93

Martha  Henriksson-Witt

Martha Henriksson-Witt

Lunds stift

Stiftsjurist

Direkt: 046-15 55 11

SMS: 0708 45 89 27

Dag Åkesson

Dag Åkesson

Lunds stift

jaktfrågor, skogsförvaltare

Direkt: 0709-359154

Christian Jönsson

Lunds stift

Skogsarbetare

Robin Andersson

Lunds stift

Skogsarbetare

Peter Folkesson

Lunds stift

Skogsarbetare

Roger Nordström

Lunds stift

Skogsarbetare

STIFTSPROSTGRUPPEN

Gruppen arbetar med teologisk kunskap och analys samt med samverkan inom stiftet och med andra organisationer, bland annat kring flykting- och migrationsfrågor och social ekonomi.

Carita Ibarra Kristensen

Carita Ibarra Kristensen

Lunds stift

projektledare för Supportteamet Migration, Stiftsdiakon, migration och social ekonomi, diakonal utveckling

Direkt: 046-15 55 51

SMS: 0767-73 57 14

Peter Hjorth

Peter Hjorth

Lunds stift

Supportteamet Migration

Direkt: 046-15 55 59

Mobil: 0708-14 88 45

Mer om Peter Hjorth

Peter Hjorth är präst med fokusområde psykosocialt stöd

Karwan Tofik

Karwan Tofik

Lunds stift

Supportteamet Migration, Brobyggare

Direkt: 046 - 15 55 25

SMS: 0733-15 00 33

Cheryl French

Cheryl French

Lunds stift

Supportteamet Migration, 20%

Direkt: 0418-57407

SMS: 0723-937117

Johannes Jörgensen

Johannes Jörgensen

Lunds stift

Projektledare ESF Nätverk Lunds stift

Direkt: 046 - 15 55 41

SMS: 0725 - 27 22 73

Stiftsgårdarna

Pelle  Sundelin

Pelle Sundelin

Lunds stift

Stiftsgårdschef

Direkt: 0413-559100

SMS: 0708-287504

Mer om Pelle Sundelin

stiftsgårdschef Åkersberg/Södra Hoka