Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personal vid Lunds stiftskansli.

Klicka på bilden för en mer detaljerad beskrivning.

Biskop och Biskopsstab

Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen viger präster och diakoner och visiterar församlingar. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med de övriga biskoparna och andra kyrkor.

Johan Tyrberg

Johan Tyrberg

Lunds stift

Biskop

Mer om Johan Tyrberg

För kontakt med biskopen, kontakta sekreterare Katarina Sjöström 046-155502

Marcus Nylander

Marcus Nylander

Lunds stift

Biskopens kaplan

Katarina Sjöström

Katarina Sjöström

Lunds stift

Biskopens sekreterare

Camilla Lindskog

Camilla Lindskog

Lunds stift

Pressekreterare

Barbara Åberg

Barbara Åberg

Lunds stift

Husfru

STiftsdirektoR och direktorsstab

Stiftsdirektorn har det övergripande ansvaret för hela kansliets arbete och 
leder kansliets ledningsgrupp. Stiftsdirektorn arbetar i nära samverkan med de förtroendevalda. Staben arbetar med stöd gentemot församlingar samt internt på kansliet. Till direktorsstaben är också stiftsprostgruppen knuten.

Lena Simonsson Torstensson

Lena Simonsson Torstensson

Lunds stift

Stiftsdirektor

Mats Aldén

Mats Aldén

Lunds stift

Stiftsprost

Yvonne Lundquist Fors

Yvonne Lundquist Fors

Lunds stift

Chefssekreterare

Stefan Skoog

Stefan Skoog

Lunds stift

Ekonomichef

Åsa Espgård

Åsa Espgård

Lunds stift

Personalstrateg

Annika Danielsson

Annika Danielsson

Lunds stift

Ekonomiassistent

Marcel Salinder

Marcel Salinder

Lunds stift

Kommunikatör

Maria Lundström

Maria Lundström

Lunds stift

Kommunikatör

Bella Flodén

Bella Flodén

Lunds stift

Kommunikatör

Mer om Bella Flodén

Föräldraledig

Anna-Karin Olsson

Anna-Karin Olsson

Lunds stift

Kommunikatör

Eirik Ski

Eirik Ski

Lunds stift

1:e stiftsjurist

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Lunds stift

Stiftsjurist

Charlotta Croner

Charlotta Croner

Lunds stift

Stiftsjurist

Lena Fondelius

Lena Fondelius

Lunds stift

Assistent

Avdelning för församlingsutveckling

Avdelningens uppgift är att hjälpa och inspirera församlingarna att utveckla sitt gudstjänst- och församlingsliv. Avdelningen erbjuder fortbildning och utbildning för både medarbetare och förtroendevalda inom en rad olika områden.

Knutet till avdelning för församlingsutveckling finns också Själavårdscentrum som erbjuder arbetshandledning i grupp och själavård för alla anställda inom Svenska kyrkan i Lunds stift. Avdelningen ansvarar för dövkyrkan, det teckenspråkiga arbetet i stiftet och fungerar samordnande för det finskspråkiga arbetet.

Dan Fredriksson

Dan Fredriksson

Lunds stift

chef Avdelning för församlingsutveckling

Kent Wisti

Kent Wisti

Lunds stift

stiftsadjunkt för mission

Per Kristiansson

Per Kristiansson

Stiftsadjunkt för teologi och mission

Cecilia Grue

Cecilia Grue

Lunds stift

Administrativ assistent, Supportteamet Migration, 50%

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter, Stiftsdiakon

Kristofer Burman

Kristofer Burman

Lunds stift

stiftskonsulent för barn och unga med särskilt fokus på Svenska Kyrkans Unga

Alice Karjalainen

Alice Karjalainen

Lunds stift

Rörelseinnovatör för Svenska kyrkans unga i Lunds stift

Lena Andersson

Lena Andersson

Lunds stift

Stiftskonsulent dopprojekt, ungdomsfrågor, strukturarbete

Peter Lindberg

Peter Lindberg

Lunds stift

Stiftskonsulent ungdomsfrågor, Kyrka-Idrott, mansfrågor, ledarskapsutveckling

Eva Wulff

Eva Wulff

Lunds stift

Stiftskonsulent för rekrytering, vuxenpedagogik, idealitetsfrågor, kontaktperson för sexuella trakasserier, beredskapssamordnare

Mer om Eva Wulff

Kontaktperson sexuella trakasserier

Staffan Plantin

Staffan Plantin

Lunds stift

Musikkonsulent rekrytering, fortbildning, gudstjänstutveckling

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Lunds stift

Samordnare sjukhuskyrkan, Stiftsadjunkt för prästrekrytering

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm

Lunds stift

Stiftsadjunkt konfirmand, ungdom, kyrka-skola, unga konfirmandledare, barn och unga i behov av särskilt stöd

Anna Alebo

Anna Alebo

Lunds stift

Stiftsadjunkt för andlig vägledning

Marie Körner

Marie Körner

Lunds stift

Stiftsadjunkt för internationella frågor, vänstift, ekumenik och religionsdialog

Beata Sandell

Beata Sandell

Lunds stift

Stiftsadjunkt, arbete med hörselskadade

Mer om Beata Sandell

046-15 55 38 Bildtelefon: dovkyrkan(a)t-meeting.se

Karin Sundmark

Karin Sundmark

Lunds stift

Stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling

Erik Sjöberg-Sund

Erik Sjöberg-Sund

Lunds stift

Stiftsadjunkt för chefs- och ledarskapsutveckling

Håkan Stewén

Håkan Stewén

Lunds stift

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Mer om Håkan Stewén

50% tjänstgöring tom 31/12-19

Mi Cedergren Helén

Mi Cedergren Helén

Lunds stift

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Helena Hagert

Helena Hagert

Lunds stift

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Agneta Hyllstam

Agneta Hyllstam

Lunds stift

Personalspecialist, handläggare ansökningshandlingar domkapitlet

Madeleine Anderberg

Madeleine Anderberg

Projektledare internationella grupper/vänstift, Internationellt utskott

avdelning för samverkan

Avdelningen arbetar med gemensam IT-plattform (GIP), Gemensamt administrativt stöd (GAS), Gemensamt arkiv, diarie- och dokumenthantering (GADD), fastighetsstöd och samverkande inköp. Avdelningen har också internt ansvarsområde såsom reception, vaktmästeri och sevice, kursadministration samt lokalansvar.

Marie Wojidkow

Marie Wojidkow

Lunds stift

chef Avdelning för samverkan

Daniel Rubenson

Daniel Rubenson

Lunds stift

IT-strateg

Björn Johansson

Björn Johansson

Lunds stift

IT-samordnare

Gunilla Wendel

Gunilla Wendel

Lunds stift

Delprojektledare GAS – ekonomi

Pia Linné

Pia Linné

Lunds stift

Receptionist/assistent, Kursadministratör

Mer om Pia Linné

Kontakta Pia vid frågor kring kursanmälan.

Susanne Hagelkvist

Susanne Hagelkvist

Lunds stift

Receptionist

Pia Ukkonen

Pia Ukkonen

Lunds stift

Projektadministratör KAE/KUB

Sara Ingelsson

Sara Ingelsson

Lunds stift

Assistent, avdelningen för samverkan

Tina Sandén

Tina Sandén

Lunds stift

Stiftsarkivarie

Lina Iacobaeus

Lina Iacobaeus

Lunds stift

Arkivarie Projekt: Ordna och förteckna arkiv (under perioden 190815-200809)

Heikki Ranta

Heikki Ranta

Lunds stift

Stiftsantikvarie

Henrik Lindblad

Henrik Lindblad

Lunds stift

Stiftsantikvarie

Anna Boo

Anna Boo

Lunds stift

Stiftskonsulent, hållbar utveckling

Andreas Månsson

Andreas Månsson

Lunds stift

Stiftsingenjör

Jan-Åke Karlsson

Jan-Åke Karlsson

Lunds stift

Stiftsingenjör

Avdelning för egendomsförvaltning

Avdelningen förvaltar prästlönetillgångarna som består av fast egendom, främst skogs- och jordbruksfastigheter, men även fondmedel. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden.

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Lunds stift

chef för Avdelningen för egendomsförvaltning

Michael Bengtsson

Michael Bengtsson

Lunds stift

Jordbruksförvaltare område: Norra Skåne, norr om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Lars-Ewert Jönsson

Lars-Ewert Jönsson

Lunds stift

Jordbruksförvaltare område: Södra Skåne, söder om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Kristin Lindahl K:son

Kristin Lindahl K:son

Lunds stift

Assistent

Inga-Louise Runeson

Inga-Louise Runeson

Lunds stift

Ekonom

Camilla Boman

Camilla Boman

Lunds stift

Förvaltningassistent

Martha Henriksson-Witt

Martha Henriksson-Witt

Lunds stift

Biträdande chef, Stiftsjurist, Ledningsärenden

Dag Åkesson

Dag Åkesson

Lunds stift

jaktfrågor, skogsförvaltare

Lise-Lott Johansson

Lunds stift

Skoglig planerare

STIFTSPROSTGRUPPEN

Gruppen arbetar med teologisk kunskap och analys samt med samverkan inom stiftet och med andra organisationer, bland annat kring flykting- och migrationsfrågor och social ekonomi.

Carita Ibarra Kristensen

Carita Ibarra Kristensen

Lunds stift

projektledare för Supportteamet Migration, Stiftsdiakon, migration och social ekonomi, diakonal utveckling

Peter Hjorth

Peter Hjorth

Lunds stift

Supportteamet Migration

Mer om Peter Hjorth

Peter Hjorth är präst med fokusområde psykosocialt stöd

Karwan Tofik

Karwan Tofik

Lunds stift

Supportteamet Migration, Brobyggare

Cheryl French

Cheryl French

Lunds stift

Supportteamet Migration, 20%

Johannes Jörgensen

Johannes Jörgensen

Lunds stift

Projektledare ESF Nätverk Lunds stift

Valentin Bakran

Valentin Bakran

Lunds stift

Projektadministratör, ESF

Stiftsgårdarna

Pelle Sundelin

Pelle Sundelin

Lunds stift

Stiftsgårdschef

Mer om Pelle Sundelin

stiftsgårdschef Åkersberg/Södra Hoka